Provincie Utrecht

Persbericht

Provinciale klimaatconferentie op 5 juni

08-06-2002
De provincie Utrecht organiseert op woensdag 5 juni een klimaatconferentie. Daarmee neemt ze het initiatief om tot onderlinge afspraken en samenwerking te komen bij de uitvoering van het provinciale klimaatbeleid. Dit beleid richt zich op een vermindering van de CO2-uitstoot met 700.000 ton per jaar en op de opwekking van duurzame energie.
Het provinciale klimaatbeleid is een afgeleide van de afspraken die in 1997 in Kyoto zijn gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. De provincie stimuleert gemeenten en andere partijen om de Utrechtse doelstellingen waar te maken. Volgens milieugedeputeerde Rombouts is er aan ambities en beleidsnota's geen gebrek, maar komt het er nu op aan om nu de slag van papier naar concrete projecten te maken. Daarbij biedt de provincie de gemeenten de helpende hand. Ze wil met de oprichting van een uitvoeringsorganisatie en de vorming van een fonds gemeenten helpen om hun ambities op het gebied van energie waar te maken. Nadat in eerdere bijeenkomsten met partijen afzonderlijk is overlegd, biedt de klimaatconferentie het podium tot onderlinge uitwisseling. De provincie wil op deze wijze een brug slaan tussen enerzijds gemeenten en anderzijds de aanbod- én de vraagzijde van de markt. Om concrete projecten te realiseren moeten ideeën, technieken, locaties en middelen bijeengebracht worden. Uitvoeringsorganisatie en klimaatfonds Tijdens de conferentie vindt daarom de aftrap plaats van een uitvoeringsorganisatie die op dit moment wordt opgericht door de provincie Utrecht. Deze organisatie zal provinciebreed partijen en initiatieven bij elkaar brengen. De uitvoeringsorganisatie helpt om gemeentelijke en regionale projectideeën tot uitvoering te brengen door ondersteuning te bieden in de vorm van menskracht en kennis. Het is de bedoeling dat er naast de organisatie een klimaatfonds komt om de financiële drempel als gevolg van hoge investeringen en financiële risico's in de aanloopfase van projecten weg te nemen. Hierdoor kunnen innovatieve en ambitieuze projecten rendabel gemaakt worden, die anders zouden stagneren. De op te richten uitvoeringsorganisatie kan projecten voor dragen die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komen. Intentieverklaring Tijdens de bijeenkomst ondertekenen alle partijen die een concrete bijdrage willen leveren aan de energiedoelstelling van de provincie Utrecht een intentieverklaring. Ook is er een projectenmarkt waar vragers en aanbieders elkaar in projecten kunnen vinden. De aftrap van de conferentie wordt verricht door commissaris van de koningin Staal. Hij zal letterlijk en figuurlijk uit de doeken doen wat de provincie doet om zelf het goede voorbeeld te geven.

Meer informatie: Karin Obdeijn, telefoon 2582192 of Karin.Obdeijn@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provinciale klimaatconferentie in Utrecht '
Lees ook