TT Sombere toekomstbeeld NS-station

Provinciale PvdA schets somber beeld NS-station Zandvoort

ZANDVOORT – Tijdens de voorbije verkiezingscampagne van de statenverkiezingen liet de Partij van de Arbeid weten dat ze het NS-station Zandvoort wil vervangen voor een tussenstation in een light railverbinding Bloemendaal - Amsterdam. "Het bestaande station kan verder ingebouwd of zelfs overbouwd worden" aldus een PvdA-persbericht. Een proefballon in verkiezingstijd?

In een PvdA-persbericht wordt een mogelijke oplossing aangedragen om Zandvoort beter bereikbaar te maken. Daartoe dient in de ogen van de provinciale socialisten het huidige NS-station omgebouwd te worden tot een tussenstation voor een light rail-verbinding naar Bloemendaal aan zee.

Marinus de Jong, statenlid voor de Partij van de Arbeid in Noord Holland, is van mening dat het perron ingekapseld kan worden door gebouwen met woningen. Letterlijk voegt de PvdA hier aan toe dat 'het extra bouwvolume een inkomstenbron is om een deel van de lijn te financieren'. De huidige treinverbinding Zandvoort-Haarlem-Amsterdam dient in socialistische ogen vervangen te worden door een sneltram die rijdt tot vlak bij het Bloemendaalse strand. "De light rail is een railverbinding die vanaf het huidige NS-station via een korte tunnel uitkomt op de boulevard." De tram heeft haltes bij Gran Dorado, het circuit en bij Bloemendaal. "Zo biedt het openbaar vervoer een beter alternatief voor de auto" beargumenteert het PvdA-pamflet haar drastische plan. Voorts stelt de provinciale PvdA voor om langs de bestaande spoorlijn haltes te openen in Zandvoort-oost, het nieuwe bezoekerscentrum van de Kennemerduinen en in Overveen bij de kruising met de provinciale weg voor 'Parkeren en Rijden'. Ook bij station Haarlem-Spaarnwoude is voldoende parkeerruimte om toeristen over te laten stappen van hun auto op de sneltram aldus het geschrift.

"Niet alleen de PvdA Zandvoort, ook het plaatselijke College van B&W, vindt het verstandiger de huidige NS-verbinding te handhaven" verklaart wethouder M. Herben haastig in een telefonische reactie. De lokale PvdA-ers zijn gecharmeerd van een betere bereikbaarheid door aan het bestaande vervoersaanbod light rail toe te voegen. Het college wil zo spoedig mogelijk met de provincie om de tafel gaan zitten om de provinciale PvdA-plannen te bespreken. Daarbij is ook een goede verstandhouding van de Zandvoortse politiek met de omliggende gemeente van doorslaggevend belang.

Volgens de Zandvoortse PvdA wethouder wordt daar door het college hard aan gewerkt.
Nu is het afwachten wat de PvdA in het provinciehuis met haar ideeën gaat doen. Of zal iemand het idee opperen de ruimte van de oude trambaan te benutten? En wat is de mening van de Zandvoortse bevolking over de plannen met 'hun' mooie stationsgebouw?

Deel: ' Provinciale PvdA schets somber beeld NS-station Zandvoort '
Lees ook