Provincie Utrecht

Persbericht

Provinciale stadsvernieuwingssubsidies voor De Bilt en Oudewater

20-06-2002
Gedeputeerde staten verlenen aan de gemeenten de Bilt en Oudewater ruim 400.000 euro subsidie voor stadsvernieuwingsactiviteiten. Het geld is nu beschikbaar gekomen doordat andere gesubsidieerde projecten pas later worden uitgevoerd.

Planetenbaan De Bilt
De gemeente De Bilt krijgt 136.000 euro voor het project Planetenbaan. De woonomgeving wordt verbeterd door het vernieuwen van groen- en speelvoorzieningen en het verfraaien van de entree bij de hoogbouwflats. Bij de parkeerplaatsen voor de flats wordt beplanting aangebracht. Vuilstortkokers worden vervangen door ondergrondse inzamelcontainers. De omgevingsverbetering volgt op de onlangs door de woningbouwcorporatie uitgevoerde renovatie van de 'tienhoogflats'.

Westerwal Oudewater
De gemeente Oudewater krijgt 270.000 euro voor de eerste fase van het project Westerwal. Op een locatie aan de Hollandsche IJssel in de binnenstad van Oudewater wordt de oude fabriek van veevoederbedrijf Six gesloopt. Ter plaatse worden 43 woningen gebouwd. De aanwezige oude soldatenbarakken worden gereconstrueerd. De provincie heeft er op aangedrongen veel aandacht te besteden aan de stedenbouwkundige kwaliteit van het plan. Dit vanwege de bijzondere locatie in de historische binnenstad van Oudewater. De nu verleende provinciale subsidie is bestemd voor de meerkosten die dit met zich meebrengt. De bijdrage komt boven op eerdere provinciale subsidies. In totaal is de provinciale bijdrage in het stadsvernieuwingsproject nu 1,5 miljoen euro.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 030-2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provinciale stadsvernieuwingssubsidies voor De Bilt en Oudewater '
Lees ook