Provincie Noord-Holland


Provinciale start voor cultuurhistorische en archeologische route in Harenkarspel

Haarlem, 24 februari 2003 - Gedeputeerde Hans Schipper zal dinsdagochtend 25 februari 2003 rond 8.30 uur in het terrein van voormalig kasteel Nuwendoorn het eerste infobordje voor de cultuurhistorische en archeologische route in de gemeente Harenkarspel in de grond slaan. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Harenkarspel zullen hem bijstaan.

Kasteel Nuwendoorn nabij Krabbendam zal een centrale rol krijgen in de (fietsers- en voetgangers)route langs alle voor Harenkarspel belangrijke archeologische en cultuurhistorische overblijfselen en landschapselementen. De route zal voeren langs Krabbendam-Nuwendoorn-t Stadje-Eenigenburg-Zijbelhuizen (Tuitjenhorn). Nuwendoorn "Beschermer van de horigen", Floris V, bouwde in 1283, nabij Krabbendam, zijn dwangburcht Nuwendoorn, een van de versterkingen waarmee hij de weerspannige West-Friezen er onder wilde houden. Kasteel Radboud in Medemblik vervulde in die periode dezelfde functie. Na zijn dood in 1296 is Nuwendoorn verwoest maar ook weer opgebouwd. Bij een doorbraak van de Westfriesche Omringdijk in 1370 ging het kasteel voorgoed verloren. Inwoners van de streek hebben waarschijnlijk jarenlang naar stenen van het kasteel gedolven en zo de restanten nog verder afgebroken. Het is niet uitgesloten dat voor de bouw van de toren van de Oude Ursulakerk in Warmenhuizen stenen gebruikt zijn afkomstig van de burcht Nuwendoorn. In 1949 werden de restanten van het kasteel opnieuw ontdekt en tijdens de ruilverkaveling van 1960 blootgelegd door dr. Renaud van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. De kasteelrestanten werden daarop tot rijksmonument aangewezen en gingen over in provinciaal eigendom. Ter conservering zijn de resten bedekt met een laag beton.

In de loop der jaren heeft de natuur op het Nuwendoornterrein, door een zekere verwaarlozing en als gevolg van de gekozen (ecologische) beheerwijze, de overhand gekregen boven de cultuurhistorische herkenbaarheid van de burcht.

Overwogen wordt de burchtrestanten terug te brengen naar de situatie van rond 1960 en met een parkachtige omgeving de aandacht weer te richten op de fundamenten en de bewogen geschiedenis van de burcht Nuwendoorn. Een geschiedenis die onlosmakelijk verbonden blijft met de geschiedenis van dit noordelijk deel van West-Friesland.

Inlichtingen: Rienk vd Veen, tel. (023) 514 43 09 Rienk van der Veen 24-2-2003 15:09:00

Deel: ' Provinciale start voor cultuurhistorische en archeologische route in.. '
Lees ook