Gemeente Almelo

Provinciale Staten verkiezingen: 11 maart 2003

Op dinsdag 11 maart a.s. zijn er Provinciale Staten verkiezingen. De Nederlandse stemgerechtigde burgers kiezen dan voor de komende vier jaar de leden van de Provinciale Staten. De stembureaus zijn van 7.30 uur s ochtends tot 21.00 uur s avonds geopend. In welk stembureau u kunt stemmen staat op uw oproepingskaart.

Wie mogen er stemmen?
Iedere Nederlander die op de dag van de kandidaatstelling, 27 januari 2003, in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven en op de dag van de stemming, 11 maart 2003, 18 jaar of ouder is.

Stemmen bij volmacht
Als u op 11 maart verhinderd bent, hoeft uw stem niet verloren te gaan. U kunt een ander, bijvoorbeeld een familielid of een goede bekende, een zogenaamde volmacht geven. U laat dan deze persoon voor u stemmen. Als diegene bij hetzelfde stembureau gaat stemmen als op uw oproepkaart staat, vult u de achterkant van uw kaart in en geeft u deze ingevulde kaart aan hem of haar mee. Om iemand uit een ander stembureau te machtigen moet u voor 25 februari een schriftelijk verzoek bij uw gemeente indienen.

Stemmen in een stembureau naar keuze
In welk stembureau u kunt stemmen staat op uw oproepingskaart. Maar u hoeft daar niet naar toe. U kunt in elk ander stembureau in Overijssel terecht als u dat beter uitkomt. U kunt tot uiterlijk 6 maart 2003 uw oproepkaart op het stadhuis laten omzetten in een kiezerspas. U moet hiervoor wel persoonlijk uw oproepingskaart aanbieden bij de afdeling Publiekszaken op het Stadhuis en een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Ook kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Dit verzoek moet uiterlijk 25 februari worden ingediend. Hierna krijgt u uw kiezerspas toegezonden. Hiermee kunt u bij ieder willekeurig stembureau in Overijssel uw stem uitbrengen.

Oproepingskaarten
Naar verwachting zullen de oproepingskaarten in week 7 door de PTT bij de kiezers worden bezorgd en de kandidatenlijsten in week 7 of 8. Twente Milieu.

Meer informatie vindt u op www.overijsselkiest.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Provinciale Staten verkiezingen 11 maart 2003 '
Lees ook