Provincie Limburg

Provinciale steun project E-Solutions

De Provincie Limburg stelt een bedrag van ruim 188.000,- ter beschikking voor de co-financiering van het project E-Solutions. Dat gebeurt in samenspraak met het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg (VWL). Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Symbiose (maatschappelijke organisatie voor Welzijn, Sport en Cultuur) in het kader van het Europese programma EQUAL.

Het project E-Solutions wil door het ontwikkelen en implementeren van een Learning Management Systeem (LMS) vraag en aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. Daardoor kan de huidige krapte op deze markt adequaat aangepakt worden. Het LMS is in staat om profielen van vragers naar arbeid te koppelen met aanwezig (geïnventariseerd) arbeidsaanbod. Om de continuïteit van de kennis te waarborgen wordt gewerkt aan een kennisinfrastructuur met als belangrijke aspecten: kennismanagement, kennis-distributie, kennissharing, e-learning en een tutor- c.q. mentorprogramma.

De doelgroep is breed en bestaat uit werkzoekenden en het andere potentiële doelgroepen (zoals arbeidsgehandicapten, oudere werknemers, minderheden, vrouwen, niet werkenden, mensen die in de WAO dreigen te raken en voor re-integratie-trajecten in aanmerking komen).

De uitvoerende activiteiten zijn op 1 juli 2002 gestart. Het doel is om vóór het einde van 2004 minimaal 60 procent van de 200 beoogde deelnemers daadwerkelijk te koppelen. Aan deelnemers wordt scholing aangeboden om eventueel ontbrekende kennis aan te vullen. Deelnemers kunnen een gecertificeerde eindkwalificatie behalen.

Stichting Symbiose, Open Line (organisatie voor interimmanagement/consultancy) en CSS-Education (ICT-dienstverlener) voeren dit project uit. In het kader van het VWL-partnerschap participeren ook Leeuwenborgh Opleidingen en het Arcus College (ROC-OZL) zowel inhoudelijk als financieel. Omdat de Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers (LOZO), de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en de Uitvoeringsinstelling voor Werknemers-verzekeringen Limburg (UWL) deelnemen aan de platforms, die verantwoordelijk zijn voor de rayonplannen, werkt dit initiatief ook door voor gemeenten in Limburg. Vanwege het Europese programma EQUAL wordt tevens gezocht naar partners in het buitenland.

De totale projectkosten bedragen 856.750,- Het Europese programma EQUAL draagt daar de helft aan bij. De vereiste vijftig procent regionale co-financiering bestaat uit: Stichting Symbiose ( 50.000,-), Open Line ( 50.000,-), Leeuwenborgh Opleidingen ( 70.000,-), Arcus College ROC-OZL ( 70.000,-) en de Provincie Limburg ( 188.375,-). 10-7-2002 09:46

Deel: ' Provinciale steun Limburg aan project E-Solutions '
Lees ook