Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

6,4 miljoen frank provinciale steun voor natuurbeheer en
-inrichting in 1999
Brugge, 21/12/1999
6,4 MILJOEN BEF PROVINCIALE STEUN VOOR NATUURBEHEER EN -INRICHTING IN 1999

Op 1 april 1993 werd het West-Vlaams Provinciaal Fonds voor de bescherming, het herstel en de herontwikkeling van bedreigde duinen, reservaten, natuurgebieden en ecologisch zeer waardevolle gebieden in de Provincie West-Vlaanderen opgericht, in de wandelgangen het "Natuurfonds" genoemd.

Het Provinciebestuur wou op die manier bijdragen tot het verwezenlijken van concrete acties inzake milieu- en natuurbeleid. Gemeenten en natuurverenigingen kunnen aanvragen doen voor nieuwe initiatieven en acties die de natuur en het landschap binnen de Provincie beschermen en ontwikkelen. In 1999 werden diverse projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 6.440.045 Bef.

Volgende educatieve acties en initiatieven voor beheer en inrichting kregen een financiële ondersteuning:

1. Het bouwen van een vleermuizenkelder in het domein Bergelenput te Wevelgem.
2. De ecologische inrichting van een nieuw centrum in de gemeente Spiere-Helkijn.
3. Beheerswerken in de Schuddebeurze in Middelkerke door de Vzw Natuurreservaten Afdeling Middenkust.
4. Aanvraag voor een renteloze lening van het Natuurfonds door Vzw Perspektief.
5. Soortenbeschermingsplan en aankoop van beheersmateriaal door de Vleermuizenwerkgroep West-Vlaanderen.
6. Huis van de Zee door het Stadsbestuur Oostende. 7. Parkgebied Hoornwerk door het Stadsbestuur Ieper. 8. Het leveren en plaatsen van vissteigers langs de oever van de Kasteelgracht te Ieper.
9. De Natuurtuin Triangel te Ieper.
10. De ecologische herinrichting en beheer van het Iepers Vestingslandschap te Ieper.
11. Het aanleggen van een educatief wandelpad en aanplanting bosrandvegetatie en ruigtezone langs het Ieperleekanaal te Boezinge. 12. De inrichting van oevervegetatie langs de Zillebeekvijver, via het leveren en plaatsen van kokosmatten.
13. Het aanleggen van een vlindertuin op het voormalige hertenpark te Ieper.
14. Het inrichten van een ecologische tuin op het domein De Palingbeek.
15. Aankoop van educatief materiaal voor de Paddepoel (Vleteren). 16. Nestbakactie Gierzwaluw door de Wielewaal Mandelstreke. (omgeving Roeselare)
17. Natuurinrichtingswerken in de Blauwe Toren te Brugge : uitbreiding van een moeraszone.
18. Natuurinrichtingsprojecten in het domein Begraafplaats (Blauwe Toren te Brugge) : profileren van grachten en poelen. 19. Betoelaging van eenmalige beheerswerken in Sulferberg en Broekelzen (Heuvelland) door de Natuurreservaten Vzw West-Vlaanderen. 20. Het aanleggen van een wandelpad , alsook het rooien en heraanplanten van bomen in de Polder Bethoostersche Broecken te Diksmuide.
21. De inrichting van het natuurterrein de Ruidenberg te Kortemark. 22. De afplagging van Ter Doest in Lissewege.
23. Een nestkastenactie voor torenvalken door Vzw De Torenvalk. 24. De aankoop van een maaibalk en divers materiaal door Vzw Loca Labora. (Beernem)
25. De aankoop van een maaibalk en divers materiaal door Vzw Perspektief.(Zuid West-Vlaanderen)
26. De bewegwijzering van het natuurreservaat de Sulferberg in Heuvelland.

MEER INFORMATIE:
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
Dienst MIRONA (Milieu, Ruimtelijke Ordening, Natuur) tel : 050/40.32.72

Deel: ' Provinciale steun voor natuurbeheer en -inrichting in 1999 '
Lees ook