Provincie Utrecht

Persbericht

Provinciale steun voor redding kasteel Amerongen

04-06-2002
Brandgevaar, gebreken aan het oude gebouw en een collectie in verval. Met deze problemen wordt kasteel Amerongen geconfronteerd, dat voorlopig is gesloten voor het publiek. Een omvangrijke reddingsoperatie wordt nu voorbereid, die voorziet in de totale ontruiming van het kasteel. GS willen bijspringen in de nood. Voor urgente maatregelen aan schilderijen, wandtapijten, meubilair en andere collectieonderdelen, bedoeld om het meest ernstige verval tegen te gaan, moet extra geld beschikbaar komen.
Het kasteelmuseum dat sinds 1 april jl. voor langere tijd is gesloten, kampt met ronduit forse problemen. Ondanks meerdere restauraties, verkeren delen van het pand in een slechte staat van onderhoud. Omdat de brandweer niet langer de veiligheid kon garanderen, is besloten het kasteel te sluiten voor het publiek. Ook de collectie is toe aan een opknapbeurt. De totale kosten van de reddingsoperatie zijn naar schatting 25 miljoen; het plan van aanpak hiervoor moet eind 2002 gereed zijn. In de tussentijd heeft de stichting Kasteel Amerongen hulp ingeroepen van landelijke experts en is er een stuurgroep ingesteld die de reddingsoperatie gaat begeleiden. GS willen hieraan actief een bijdrage leveren, gezien de omvang van de problematiek en bijzondere band met dit kasteelmuseum. Naast Slot Zuylen is kasteel Amerongen het enige museum dat een jaarlijkse exploitatiesubsidie van de provincie ontvangt. Noodmaatregelen Met hulp van de provincie kunnen verschillende noodmaatregelen worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om preventieve acties die zijn bedoeld om het meest ernstige verval te stoppen en om transport en opslag elders mogelijk te maken.. Zo wordt bij circa 50 schilderijen de loszittende verf vastgezet. Waar nodig worden de schilderijen bovendien tegen houtworm behandeld en wordt de ophanging en het lijstwerk verbeterd. Gewerkt wordt verder aan de conservering van een reeks familieportretten in de galerij van het kasteel, een 17de eeuws wandtapijt, de schoonmaak van de tekeningcollectie en noodreparaties aan het meubilair en textiel. Voordat het kasteel in 2003 wordt ontruimd, moeten deze maatregelen zijn afgerond. Om dit mogelijk te maken, wil het college voor deze eerste fase van de reddingsoperatie ruim 73.000,- beschikbaar stellen. Als garantiesubsidie wordt bovendien volgend jaar 25.000,- in het vooruitzicht gesteld. Bovenstaande GS-voorstellen komen op 8 juli voor advisering aan de orde in de statencommissie Cultuur en Economie.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provinciale steun voor redding kasteel Amerongen '
Lees ook