Provincie Limburg

Provinciale subsidie voor Maasboulevards

Project 'Beleef het water'

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van 491.000,- voor de ontwikkeling van vijf Maasboulevards. Het gaat om boulevards in Maasbracht, Thorn, Wessem, Venlo en Arcen. De projecten maken onderdeel uit van het Euregionaal project (Benelux-Middengebied) "Beleef het water". In het Benelux-Middengebied werken de provincies Nederlands en Belgisch Limburg, de beide Brabantse provincies en de provincie Antwerpen samen. Er wordt grensoverschrijdend samengewerkt aan de ontwikkeling van een Euregionaal vaarroutenetwerk. Met deze deelprojecten wordt beoogd de relatie tussen water en land te versterken door de ontwikkeling en verbetering van de boulevards. Bovendien wil men op deze manier de ontsluiting naar de voorzieningen op het land vanaf het water realiseren. De bijdrage voor Venlo maakt deel uit van de afspraken in het kader van het Grotestedenbeleid.

De Provincie Limburg heeft een bedrag van 491.381,00 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van vijf Maasfronten in Limburg. Het gaat om Venlo 227.000,00, Arcen 9.642,00, Thorn 87.447,00, Wessem 93.194,00 en Maasbracht 74.098,00.
In het kader van de samenwerking binnen het Benelux-Middengebied is in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een grensoverschrijdend toervaartnetwerk. Ook de Provincie heeft daarin bijgedragen.

De (Euregionale) Provincies en gemeenten van dit vaarroutenetwerk hebben overlegd over op welke wijze dit netwerk verder verbeterd kan worden. Daarbij is vooral gekeken op welke wijze de toervaarder geprikkeld kan worden om op het land te verpozen, om de bestedingen daar te stimuleren. Ook is gekeken naar de relatie met de behoefte van de toeristen en recreanten op het land zelf. Het grensgebied van water en land blijkt namelijk een belangrijk belevingsgebied te zijn voor de toerist.

Besloten is om de omgeving van de passantenhavens, de Maasfronten, aantrekkelijker te maken, en de relatie met het achterland te versterken door koppelingen te leggen met het fietsroutenetwerk, de centra, natuurgebieden en dergelijke. In het netwerk worden kernpunten en steunpunten onderscheiden. Kernpunten zijn plaatsen die de potentie hebben voor meerdaags verblijf van de toervaarder. Het gaat daarbij in Limburg om Venlo, Roermond en Maastricht. In de steunpunten zoekt de toervaarder voor enkele uren vertier (terrasje, winkelen, wandelen, fietsen, flaneren) en vaart daarna weer verder.

De meerwaarde van dit project blijkt uit de toeristische regiovisies. In de regiovisie Maasduinen staat de Maas centraal in de toeristische uitstraling van het gebied. Het belang van de Maas(plassen) voor Midden-Limburg is evident. Meer dan de helft van de toeristische bestedingen komen voort uit de waterrecreatie. In de regiovisie voor het gebied Maasplassen-WCL staat ook duidelijk aangegeven dat de wisselwerking tussen water en land in het gebied versterkt moet worden.
Het is van wezenlijk belang dat Limburg alleen niet in staat is de toervaart te ontwikkelen. Daarvoor is de samenwerking met het aangrenzende buitenland noodzakelijk. Het Euregionaal vaarroutenetwerk omvat nu al meer dan 1.000 km vaarweg (rivieren en kanalen). De projecten in Maasbracht, Wessem en Venlo maken deel uit van een bredere ontwikkeling van de Maasboulevards in deze gemeenten. Het EU-project 'Beleef het water' functioneert duidelijk als een aanjager voor deze bredere ontwikkeling van Maasfronten in Limburg. 3-7-2002 11:31

Deel: ' Provinciale subsidie voor Maasboulevards Limburg '
Lees ook