Provincie Limburg

Provinciale subsidie voor projecten kunst en cultuur in Limburg

Bijna 45.000,- voor acht projecten

Acht Limburgse projecten ontvangen in totaliteit uit het projectenbudget kunst en cultuur een provinciale bijdrage van 44.938,50. Gedeputeerde Staten hebben dit besloten na een positief advies van de commissie cultuur.

Het Letterkundig Centrum Limburg stimuleert, ondersteunt en initieert Limburgse letterkundige bedrijvigheid in het algemeen van schrijvers en lezers, inclusief jeugdliteratuur. GS zijn, met de adviescommissie cultuur, van mening dat het Letterkundig Centrum Limburg op een verantwoorde wijze bijdraagt aan de bevordering van de belangstelling voor literatuur in Limburg. Het Letterkundig Centrum Limburg ontvangt een bijdrage van GS van 22.100,-.

Text & Image Communication Maastricht (TIC) gaat twee boeken uitgeven, met als doel goede Limburgstalige literatuur te publiceren. Daarmee kan een bredere acceptatie van de streektaal worden bereikt. Voor het boek 'Zoeëner in 't Kruuts' ontvangen zij een bijdragen 1.100,-. Het boek beschrijft een opzienbare periode in Noord-Limburg, van de hand van auteur L. Huijs. In het boek 'De zonderlinge zieëve' van de hand van R. Clement klinkt de stem van Limburgse jongeren in de literatuur door. GS hebben hier een bijdrage aan toegekend van 800,-. Tegelijkertijd constateren GS dat TIC door haar activiteiten een bijdrage levert aan het levend houden van de streektaal en daarbij aandacht schenkt aan de diverse dialecten in Limburg.

De Stichting Pop-Ell Weert ontvangt een provinciale bijdrage van maximaal 2.837,50 voor de organisatie van het Ell-Nino Festival. De stichting wil een podium bieden voor culturele uitingen van voornamelijk jonge amateurartiesten en voor een jong publiek. Het project draagt naar mening van de adviescommissie bij aan kwaliteitsbevordering en verdere ontwikkeling van deelnemende bands.

Voor het Vertelfestival 2002 ontvangt Stichting De Bolhoed uit Maastricht een bijdrage van 1.000,-. Het festival wil het vertellen als kunstvorm beoefenen en uitdragen. Daarmee draagt het bij aan de diversiteit van het culturele aanbod. Bovendien is er sprake van een groot bereik onder jongeren en volwassenen in Maastricht.

Interlimburgse samenwerking
Op het gebied van Interlimburgse samenwerking ontvangen twee projecten een provinciale bijdrage. Het LSO ontvangt een bijdrage van maximaal 12.500,- voor verdere uitbouw van een muziekproductie met inbreng van Vlaamse componisten en/of musici uit beide Limburgen. Verder ontvangt het Cultureel Centrum Maasmechelen een bijdrage van 3.691,- voor een Interlimburgs CD-opnameproject. Het gaat hier om het opnemen van werken uit de klassieke en hedendaagse kamermuziek, opgenomen in historische kastelen in Belgisch en Nederlands Limburg.

People tot People-budget
Het mannenkoor DSM Research bestaat 50 jaar en organiseert bij gelegenheid hiervan een galaconcert. Het programma bestaat uit werken van Donizetti, Rossini, Gounod, Bizet, Verdi en Thomas. Alhoewel het programma niet zozeer een bijdrage levert aan ontwikkeling en vernieuwing, is het wel stimulerend voor cultuurparticipatie door amateurs in de Limburgse koorcultuur. Ook de samenwerking met 2 koren uit Brunssum en Kôln (D) wordt gewaardeerd. Reden voor GS om een bijdrage toe te kennen van maximaal 1.000,-.

Samenvattend zijn de volgende subsidies verleend:

Naam

Project

Letterkundig Centrum Limburg

Jaarprogramma 2002

22.010,-

Text & Image Communication

Zoeëmer in 't Kruuts


1.100,-

Text & Image Communication

De zonderlinge zieëve

800,-

LSO

Interlimburgse samenwerking

12.500,-

Cultureel Centrum Maasmechelen

CD-opname

3.691,-

Stichting Pop-Ell

Ell-Nino Festival


2.837,50

Stichting De Bolhoed

Vertelfestival 2002


1.000,-

Mannenkoor DSM research

Jubileum Gala Concert


1.000,-

Totaal

44.948,50
1-7-2002 14:28
Deel: ' Provinciale subsidie voor projecten kunst en cultuur in Limburg '
Lees ook