Gemeente Apeldoorn


Persberichten naar overzicht


Provinciale subsidies voor de gemeente Apeldoorn De gemeente Apeldoorn heeft 1.5 miljoen gulden subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland. Deze bijdrage is bestemd voor de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over het kanaal nabij de Koningshaventoren. De gemeente heeft ook een beschikking ontvangen ten behoeve van het aanpassen van de rotonde voor fietsverkeer aan de Zutphensestraat (fl.105.000,- ) en de Laan van Malkenschoten (fl. 32.500,-).

De fiets- en voetgangersbrug
De subsidie voor de fietsbrug is door de Provincie verstrekt vanuit het GDU-fonds. De GDU-fonds is de Gebundelde Doeluitkering waarmee dergelijke infrastructurele voorzieningen worden gefinancierd. Het subsidiebedrag van 1,5 miljoen gulden is de helft van het totaal bedrag, dat de gemeente moet betalen voor de realisatie van deze brug.

De fietsbrug vormt een onderdeel van het hoofd fietspadennet in Apeldoorn. De brug stimuleert het fietsgebruik en dat is de reden waarom de Provincie Gelderland de subsidie heeft verstrekt.

De Apeldoornse beeldend kunstenaar Tirza Verrips heeft het ontwerp van de fietsbrug gemaakt. De brug werd eind 1999 gegund aan het bedrijf Romkes Ascal.
De aanleg van de brug gebeurt in het eerste halfjaar van het jaar 2000.

De rotondes
De subsidie is bestemd voor aanpassing voor de rotondes omdat de voorrangssituatie voor de fietser is gewijzigd. Binnen de bebouwde kom hebben fietsers die de rijbaan ter plaatse van de rotonde kruisen, voorrang op de automobilist. De rotondes die nu veranderd worden zijn nog van het "oude type" waarbij de fietser nog geen voorrang had.

De aanpassing bestaat uit het ophogen van de fietsoversteken ter plaatse van de rijbanen. De drempels worden uitgevoerd in asfalt waarbij de fietsloper in een rode kleur wordt uitgevoerd. De veiligheid neemt toe van de overstekende fietser: de oversteek is beter zichtbaar en de drempel werkt extra snelheidsverlagend. In het voorjaar van dit jaar gaat de uitvoering plaatsvinden.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Provinciale subsidies voor gemeente Apeldoorn '
Lees ook