Provincie Utrecht


Persbericht
14 september 1999

PROVINCIALE TEKENINGCOLLECTIE MOET OPEN VOOR PUBLIEK

Sinds 1985 heeft de provincie Utrecht een omvangrijke tekeningcollectie aangelegd van kunstenaars voor wie dit type kunst een wezenlijk deel uitmaakt van hun werk. Deze hedendaagse tekeningen, die zijn gemaakt in verschillende soorten technieken en zijn opgeslagen in het Centraal Museum, worden tot nu toe hoogstzelden gexposeerd. GS willen daarin nu verandering aanbrengen, door de collectie beter te ontsluiten voor een breed publiek. Daarom is aan het Centraal Museum en de Hermen Molendijk Stichting opdracht gegeven om de collectie in eerste instantie te verkennen en te beschrijven aan de hand van vaste onderwerpen en thema's. Tegelijk worden de voorbereidingen getroffen voor een expositie bij de Hermen Molendijk Stichting te Amersfoort in het voorjaar van 2000. Gekeken wordt of in een andere Amersfoortse kunstinstelling, zoals museum De Zonnehof, een paralleltentoonstelling georganiseerd kan worden. Hierop volgen in de loop van het volgende jaar plannen om de tekeningcollectie te gebruiken voor projecten in het middelbaar onderwijs en de organisatie van een rondreizende tentoonstelling. Voor de ontsluiting van de collectie zal bij het Centraal Museum tijdelijk een projectmedewerker worden geplaatst. Tot en met 2002 reserveert de provincie Utrecht jaarlijks 45.000 gulden voor dit tekeningenproject.
(Voor informatie: Ron van Dopperen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 96)

Deel: ' Provinciale tekeningcollectie Utrecht open voor publiek '
Lees ook