PERSBERICHT

PROVINCIALE TV-ZENDER UTRECHT START OP 1 MEI
– OPRICHTING VAN NEDERSTICHT TV NU EEN FEIT –

UTRECHT. De provincie Utrecht krijgt als laatste provincie eindelijk een eigen televisiezender. De provinciale omroep Radio M en de lokale omroep Omroep Utrecht RTV hebben op dinsdag 4 april j.l. de overeenkomsten daartoe ondertekend. Er wordt een nieuwe omroeporganisatie opgericht dat op zeer korte termijn met regionale uitzendingen gaat beginnen. Directeur van de nieuwe organisatie wordt de Rotterdammer Chris van Oosterzee, hoofdredacteur wordt de uit Hilversum afkomstige Klaas Pieter Rieksen.

Er is al jaren onderhandeld over de provinciale tv-zender, maar telkens kwamen er kinken in de kabel. Nadat eerder private partners zoals Wegener en Casema afhaakten, zegde Omroep Amersfoort eind maart nog op het laatste moment de samenwerking met de overgebleven partners op, zodat de zaak op losse schroeven kwam te staan. Mede onder druk van Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn Radio M en Omroep Utrecht RTV snel aan de slag te gaan om alsnog tot overeenstemming te komen, dat resulteerde in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van een omroepstichting en omroepproductiebedrijf.

In de toekomst zullen ook de radioactiviteiten van Radio M binnen de nieuwe omroepstichting worden ondergebracht. Omroep Utrecht RTV is reeds producent van de lokale televisieprogrammering “TV Utrecht” en de lokale radioprogrammering “Utrecht FM”. Deze lokale zenders blijven, uiteraard in afstemming, opereren naast de provinciale zenders.

Het streven is om vanaf 1 mei a.s. te starten met Nedersticht TV, zoals de nieuwe zender gaat heten. De directie wenst op 29 april te beginnen, zodat de omroep op Koninginnedag flink kan uitpakken.


4 april 2000

Informatie:
Chris van Oosterzee 030 - 27 37 007

Deel: ' Provinciale tv-zender Utrecht start op 1 mei '
Lees ook