Gemeente Baarn

Bosbad De Vuursche mag open

08-05-2002

Provincie verleent alsnog medewerking

Het college van b&w van de gemeente Baarn heeft woensdag 8 mei jl. van gedeputeerde mevrouw Kamp officieel vernomen dat het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht alsnog medewerking verleent aan de opening van Bosbad De Vuursche. Door deze toestemming kan het openluchtzwembad komend seizoen gewoon opengesteld worden voor het publiek.

Lang zag het ernaar uit dat de provincie geen medewerking zou willen verlenen aan de openstelling van het bosbad. De provincie maakte zich zorgen over de kwaliteit van het zwemwater. Het water in het bosbad voldeed volgens de provincie niet aan de aangescherpte normen.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie voor Ruimtelijke Omgeving en Beheer (ROB) op 24 april jl. werd aan het college van b&w gevraagd om nogmaals alles op alles te zetten om het zwembad voor de Baarnse bevolking deze zomer open te krijgen. De gemeente heeft maatregelen voorgesteld om de kwaliteit van het zwemwater op het vereiste peil te brengen. Een externe adviseur is door het college van b&w gevraagd rapport uit te brengen over de maatregelen. Uit het rapport bleek dat de door de gemeente voorgestelde maatregelen voldoende zijn om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Dit rapport was voor de provincie voldoende reden om de ontheffing voor het zwembad te verlenen.

Samen met De Trits, die het komend seizoen als beheerder van het bosbad optreedt, wordt De Vuursche momenteel bedrijfsklaar gemaakt. De activiteiten daarvoor zijn al enige tijd in volle gang. Om tijdig open te kunnen moest met de voorbereiding, vooruitlopend op het officiële bericht van de provincie, vorige week al gestart worden. Belangrijke voorbereidingen zijn het realiseren van een extra inlaatpunt voor water in het diepe bassin, het schoonmaken en schilderen van de bassins en het vullen van de bassins met zwemwater.

De Trits en de gemeente Baarn verwachten dat, zoals het zich nu laat aanzien, het bosbad vanaf 1 juni voor het publiek geopend kan worden.

Deel: ' Provincie Baarn verleent alsnog medewerking '
Lees ook