provincie friesland


---

persbericht

nummer: 239 jab
datum: 11 oktober 2006

provincie draagt 10 miljoen euro bij aan
kenniscampus leeuwarden

het college van gs heeft besloten om definitief 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kenniscampus aan de rengerslaan te leeuwarden. het bedrag wordt verdeeld over een vijftal deelprojecten. met de realisatie van de groene stadscampus is een totale investeringssom van circa 155 miljoen euro gemoeid. op de campus vinden uiteindelijk ruim 18.000 studenten en 2000 medewerkers een plek. het project omvat een concentratie van onderwijsgebouwen van de nhl en de chn, aangevuld met tal van voorzieningen, én inhoudelijke samenwerking van de nhl, de chn en het van hall instituut op het gebied van kennistransfer. de gezamenlijke ontwikkelorganisatie van de drie hogescholen bevindt zich nu in de oprichtingsfase.

achtergrond
in december 2001 is een principeakkoord bereikt tussen de drie hogescholen, de gemeente leeuwarden en de provincie fryslân over de versterking van de positie van het hoger onderwijs in fryslân. eind 2003 is overeenstemming bereikt over het ruimtelijke en financiële plan van de kenniscampus. in juni 2004 hebben provinciale staten ingestemd met zowel het ruimtelijke en financiële plan als met het beschikbaar stellen van de bijdrage van 10 miljoen euro. vervolgens is een nieuw masterplan voor het gebied ontwikkeld dat door de gemeenteraad van leeuwarden in het voorjaar van 2006 is aanvaard.

vijf deelprojecten
er is nu een toedeling gemaakt van de provinciale bijdrage van 10 miljoen euro over vijf cruciale onderdelen van de kenniscampus:
1. de financiering van de plankosten

2. de realisatie van het parkeerterrein zuid
3. de financiering van het westelijk deel van het kenniscampusgebied
4. de ontwikkeling en aanleg bebouwing van de nhl
5. de ontwikkeling en aanleg van het kennisplein.

de eerste twee deelprojecten zijn inmiddels afgerond. de overige drie gaan binnenkort van start. naar verwachting zal de volledige kenniscampus leeuwarden in 2012 opgeleverd worden.


---- --

Deel: ' Provincie draagt 10 miljoen euro bij aan Kenniscampus Leeuwarden '
Lees ook