Provincie Drenthe


Bodemsanering; Programma bodemsanering 2000-2003

Assen, 29 november 1999Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij op 13 juli 1999 het Programma bodemsanering 2000-2003 hebben vastgesteld. Dit besluit is aan provinciale staten overgelegd op 6 oktober 1999. Telefonische inlichtingen over het Programma bodemsanering 2000-2003 kunnen worden ingewonnen bij mevrouw J. Stapert, telefoonnummer (0592) 365594.

Indien u een exemplaar wilt ontvangen van het Programma bodemsanering 2000-2003, kunt u dit tegen betaling van ƒ 10,-- opvragen bij de provincie Drenthe, Stafgroep Communicatie, Westerbrink 1 te Assen, telefoonnummer (0592) 365265.Deel: ' Provincie Drenthe Programma bodemsanering 2000-2003 '
Lees ook