Provincie Drenthe


www.drenthe.nl langs provinciegrens
Provincie Drenthe promoot website

Assen, 4 augustus 1999
Persberichtnummer 99-140De provincie Drenthe vestigt de aandacht van automobilisten en vaarrecreanten bij het binnenkomen van Drenthe op haar website www.drenthe.nl.
Op 4 augustus 1999 onthulde gedeputeerde Johan Dijks vanaf het Noord-Willemskanaal het nieuwe bord op de grens tussen Groningen en Drenthe. Drenthe is de eerste provincie in Nederland die op deze manier haar website promoot. De nieuwe grensborden zijn in de loop van deze maand te zien bij alle dertig grensovergangen langs vaarverbindingen en provinciale en rijkswegen.

De provincie wil steeds meer digitale vormen van communicatie invoeren voor het onderhouden en uitbouwen van contacten. Dit niet alleen met de buitenwereld maar ook met eigen personeel en statenleden. Volgens gedeputeerde Johan Dijks wordt de digitale informatie standaard in Drenthe. "Nu gaan we er nog vanuit dat statenstukken en beleidsnota's gedrukt worden, maar straks gaan we naar het zogenaamde print-on-demand. Als mensen informatie op papier willen, printen we op verzoek een papieren versie uit van de betreffende internetpagina. Dat betekent niet dat drukwerk meteen verleden tijd is. We doen het stapsgewijs met een overgangsperiode."

Ook de Drentse statenleden gaan vanaf 1 november a.s. gebruikmaken van digitale informatie. Tot nu toe was het stateninformatiesysteem (SIS) op www.drenthe.nl een experiment onder een klein aantal politici. Na de statenbrede invoering maken ongeveer 70 mensen gebruik van het systeem.
Onder het SIS staan alle stukken waarover provinciale staten beslissen. Daarnaast zijn verslagen en agenda's van de statenvergaderingen, GS-besluiten en algemene informatie over de Drentse politiek op de site te vinden.
Gedeputeerde Dijks: "Voor het statenlid van de toekomst is het gebruik van nieuwe media vanzelfsprekend. De dikke stapels papier die ze wekelijks toegestuurd krijgen voor de besluitvorming behoren op termijn helemaal tot het verleden."

Klik hier voor een grote afbeelding (234.kb) Foto: Gedeputeerde Dijks onthult vanaf het water het nieuwe bord www.drenthe.nlVoor meer informatie kunt u contact opnemen met @ de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Provincie Drenthe promoot website '
Lees ook