Provincie Drenthe


Ambtenaren fietsen voor goed doel
Provincie steunt actie "Fiets naar je werk"

Assen, 20 april 1999
Persberichtnummer 99-082Het college van gedeputeerde staten gaat de werknemers van de provincie Drenthe sponsoren wanneer zij meedoen aan de actie "Fiets naar je werk". Voor iedere kilometer die naar "de baas" gefietst wordt, gaat 5 cent naar een boomproject in het Afrikaanse Benin. De actie is een initiatief van de Centra voor
Ontwikkelingssamenwerking in Drenthe en Groningen.

De actie loopt van 26 april tot 1 oktober 1999. In die periode is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen op de fiets naar hun werk gaan. Fietsen is goed voor het milieu en de gezondheid. De provincie hoopt dat het goede doel en de gezamenlijkheid van de actie, een extra prikkel is om de fiets te pakken. De actie past in het provinciale mobiliteitsbeleid. De provincie stimuleert het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets en openbaar vervoer. Achterliggend doel van dit beleid is minder aantasting van de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid door autoverkeer.

De Centra voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) in Drenthe en Groningen hebben bedrijven en instellingen in de beide provincies opgeroepen om mee te doen. De provincie Drenthe heeft vandaag besloten de actie te steunen.
Maximaal 100 provinciale ambtenaren kunnen zich opgeven voor de actie. Ze ontvangen dan een fietskalender waarop ze de gefietste kilometers moeten bijhouden. De provincie sponsort elke fietskilometer met 5 cent tot een maximum van 1000 kilometers per deelnemer. Het opgebrachte sponsorgeld, dat op kan lopen tot 5000 gulden gaat dus niet naar de fietsers, maar naar het het goede doel in Benin.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Provincie Drenthe steunt actie "Fiets naar je werk" '
Lees ook