Provincie Friesland

Provincie en Friese gemeenten kiezen voor NUON

NUON heeft de gezamenlijke Europese aanbesteding voor de inkoop van elektriciteit van 35 deelnemende partijen in Fryslân gewonnen. Het aanbod van NUON is aangenomen door middel van het ondertekenen van een intentieverklaring. Nadere voorbereidingen worden nu getroffen voor een gezamenlijke raamovereenkomst en voor de individuele contracten per deelnemende partij. Het aanbod van NUON is voor elke deelnemende partij zeer aantrekkelijk om voor 100% groene stroom te kiezen in het individuele contract.

De provincie Fryslân heeft in nauw overleg met de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) de Europese aanbesteding voor de inkoop van elektriciteit in gang gezet. Het bureau NIC Inkoop Facility heeft deze aanbesteding uitgevoerd, namens de provincie Fryslân, het Fries Museum, de Provinciale Bibliotheek, de 31 Friese gemeenten en bv Sport Leeuwarden. Dit bureau heeft veel ervaring met de inkoop van elektriciteit en het organiseren van een dergelijk traject voor meerdere partijen. Ook is het bureau deskundig wat betreft energiecontractbeheer en -management.

Het aanbestedingsproject bevindt zich in de afrondingsfase. Er zijn in totaal zeven aanbiedingen binnen gekomen, te weten van: Eneco, Energiebedrijf.com, EnergyXS, Essent, NUON, Remu en Rendo. Over het algemeen waren de aanbiedingen van kwalitatief hoog niveau. Belangrijke criteria bij de beoordeling van de aanbiedingen waren de kwaliteit, inhoud en prijs van de offertes met betrekking tot groene en 'grijze' stroom de onderdelen: grootverbruik, kleinverbruik en openbare verlichting. De kwalitatief en economisch meest gunstige elektriciteitsaanbieder bleek NUON te zijn.

De aanbesteding resulteert naast een verbetering in het inzicht in het energieverbruik en -beheer onder meer tot een aanzienlijke kostenreductie. Via de Europese aanbesteding van elektriciteit voor de 35 deelnemende partijen zullen de opgestelde overeenkomsten per 1 januari 2003 ingaan en tot en met 31 december 2004 gelden. Een bijeenkomst voor de ondertekening van deze overeenkomsten zal na de zomer plaatsvinden.

Laatste wijziging: 04-07-2002 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Provincie en Friese gemeenten kiezen voor NUON '
Lees ook