Provincie Drenthe


Provincie en gemeenten starten nieuw bodembeleid
Actief bodembeheer in Drenthe

Assen, 2 februari 1999
Persberichtnummer 99-027Bodemverontreinigingen komen vaak pas aan het licht als de bouwactiviteiten voor bijvoorbeeld stads- en dorpsvernieuwing al in volle gang zijn. Het werk moet dan worden stilgelegd. Bij actief bodembeheer wordt het onderzoek vooraf uitgevoerd en vastgelegd in een zogenaamde bodemkwaliteitskaart. Samen met de twaalf gemeenten wil de provincie hiervoor beleid ontwikkelen.

Met het beleid van actief bodembeheer zal ook het ontgraven en het hergebruiken van licht verontreinigde grond binnen gebieden met vergelijkbare bodemkwaliteit worden toegestaan. Voor de eisen aan de kwaliteitskaarten en het toezicht op ontgraven en hergebruiken is nieuw beleid nodig. Om een en ander mogelijk te maken zal Drenthe op den duur worden verdeeld in gebieden met een vergelijkbare bodemkwaliteit. Een eerste inventarisatie van mogelijkheden voor actief bodembeheer heeft al plaatsgevonden. Hierbij werkte de provincie al samen met een aantal gemeenten. Binnenkort wil de provincie alle gemeenten uitnodigen mee te denken in een werkgroep. Deze werkgroep moet voor het eind van dit jaar een concept-beleidsplan ontwikkelen.
De nieuwe aanpak is mogelijk dankzij een vrijstellingsregeling op het Bouwstoffenbesluit. Hiermee maakt het Rijk het juridisch mogelijk om praktischer te werken. Deze regeling geldt per 1 juli aanstaande. Op deze datum moet er een indeling zijn gemaakt van gebieden waar de gemeenten het beleid uitvoeren en gebieden waar de provincie dat doet.Deel: ' Provincie en gemeenten Drenthe starten nieuw bodembeleid '
Lees ook