Provincie Utrecht


Persbericht
31 augustus 1999

Oefening snEEUW-KLOKje:
PROVINCIE EN GEMEENTEN GETOETST OP BESTUURLIJKE VAARDIGHEID

Op 8 en 9 september vindt in de provincie Utrecht een bestuurlijke oefening plaats van gemeenten en provincie met het oog op de millenniumovergang. Ook in andere provincies vinden op deze tijdstippen oefeningen plaats, die per regio verschillend worden ingevuld. In de provincie Utrecht werken gemeenten en provincie met de operationele diensten samen in een provinciebrede bestuurlijke oefening. Bij deze oefening -die de naam snEEUW-KLOKje heeft meegekregen- ligt het accent op de communicatie (middelen) en op overleg, afstemming en coördinatie tussen de betrokken partijen. Dit alles met als uiteindelijk doel om de kwaliteit van de bevolkingszorg tijdens de eeuwwisseling te waarborgen. Om de oefening een zo hoog mogelijk werkelijkheidsgehalte te geven wordt een situatie geschetst alsof het op dat moment 31 december 1999 is. Uitgangspunt vormt het referentiekader waarin de landelijke Coördinatiecommissie Millenium (cie Alders) een beeld heeft geschetst van mogelijke te verwachten problemen.

Een deel van de oefening op het provinciehuis zal worden bijgewoond door minister Van Boxtel.

Op drie niveau's rampenstaf paraat
Aan de provinciebrede oefening doen de provinciale organisatie, alle Utrechtse gemeenten (minus de gemeente Loosdrecht en plus de gemeenten Nijkerk, Hoevelaken en Vianen in verband met de indeling van de brandweerregio's), de operationele diensten (brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie) en de waterschappen mee. In verband met het gemeentegrens-overschrijdende karakter van de oefening zijn op 8 september op drie niveaus rampenstaven paraat: gemeentelijk, regionaal en provinciaal. Deze rampenstaven staan onder bevel van respectievelijk de burgemeesters, de coördinerend burgemeesters (er wordt per brandweerregio een rampenstaf ingesteld) en de Commissaris der Koningin.

De deelnemers zullen vanuit het provinciehuis worden 'gevoed' door een oefenleiding. Dit gebeurt in de vorm van opeenvolgende berichten, die van elke rampenstaf actie en oplossingen vragen.

"Papieren" oefening
Inwoners van de provincie Utrecht zullen niets merken van de oefening. Er wordt alleen achter de bureaus en op papier geoefend: er is geen sprake van zichtbare activiteiten.

Eerste testdatum
Op advies van de landelijke Coördinatiecommissie Millennium is gekozen voor de data 8 en 9 september. Dit zijn geen willekeurige data: 9 september is de eerste datum die in het kader van de Millenniumproblematiek kritiek kan zijn in verband met de numerieke schrijfwijze 9-9-99. Dit kan, net als de overgang naar het jaar 2000, voor storingen zorgen in de automatiseringssystemen. Hoewel het niet wordt verwacht, kan het dus zijn dat de rampenstaven tijdens de oefening nog te maken krijgen met werkelijke problemen.

Evaluatie
Op donderdag 9 september wordt het verloop van de oefening door betrokken partijen geëvalueerd.
(Voor informatie: Mireille van Kempen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 23 33)

Deel: ' Provincie en gemeenten in Utrecht getoetst op vaardigheid '
Lees ook