Provincie Zuid-Holland

04-10-2001

Dit is een gezamenlijk bericht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland

Provincie en Goeree-Overflakkee willen milieu prominentere plek geven bij plannen

Op vrijdag 5 oktober ondertekenen de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Oostflakkee (ISGO) en de provincie Zuid-Holland de bestuursovereenkomst regionale doorwerking Beleidsplan Milieu en Water (BMW). Dit gebeurt in het gebouw van het ISGO in Middelharnis om 8.30 uur. Ondertekenaars van de bestuursovereenkomst zijn: namens de vier gemeentebesturen de wethouders P. Koningswoud, A. Lokker, G. Slootweg en N. Andries. Namens het Dagelijke Bestuur van het ISGO tekent D. Boonstra, gedeputeerde M. Houtman vertegenwoordigt de provincie Zuid-Holland. In totaal stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) fl. 440.000,- aan stimuleringsgelden beschikbaar aan het ISGO voor de periode 2001-2004. Het ISGO zal de stimuleringsgelden inzetten voor de versterking van de strategische positie van milieu op het eiland.

Het BMW van de provincie Zuid-Holland zet een nieuwe koers in voor het milieubeleid. Het beleidsplan is er voornamelijk op gericht om in te spelen op maatschappelijke problemen omtrent milieu en water. Tevens staan de aspecten duurzaamheid en omgevingskwaliteit centraal in het beleidsplan. Om deze aspecten ook centraal te laten staan in de Zuid-Hollandse regio's is samenwerking erg belangrijk. De stimuleringsgelden van de provincie geven een 'extra duwtje in de rug' bij de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke regionale samenwerking. Ook wil het BMW dat milieuaspecten worden meegenomen in plannen van andere beleidsvelden ( verkeer, ruimtelijke ordening etc.). Op het eiland zal langs verschillende wegen de milieusamenwerking tussen de gemeenten en de integratie van milieubeleid in andere beleidsvelden worden versterkt. Er zal o.a. een medewerker worden aangesteld die de taak krijgt om als "procesaanjager" de uitvoering van de activiteiten te coördineren en ondersteunen. Ook zullen instrumenten ontwikkeld worden om beter van elkaars kennis gebruik te gaan maken.

In de eerste fase wordt in het regionaal meerjarenprogramma vastgelegd welke projecten worden uitgevoerd en hoe men de nieuwe werkwijze zal gaan gebruiken.

Deel: ' Provincie en Goeree-Overflakkee willen prominenter milieu '
Lees ook