Provincie FlevolandProvincie steunt project "Over de drempel"

Subsidie
Net als vorig jaar verbindt de provincie Flevoland zich aan het project "Over de Drempel" door een subsidie te verstrekken van 45.378,=. Het project vindt niet alleen bij de provincie draagvlak, maar wordt ook mede ondersteund door Stichting DOEN, Triodos Bank, Hydron Flevoland, Suikerunie en Cooperatie Nautilus. Provinciale Staten van Flevoland hebben donderdag 16 mei met de subsidie voor het project ingestemd.

Driejarige project
In de zomer van 2001 is het driejarige project "Over de Drempel" van start gegaan. Het betreft een unieke samenwerking tussen de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie en de Stichting Biologische Landbouw Flevoland. Reguliere boer(inn)en worden uitgenodigd om deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten, bedrijfsexcursies, een themadag, lezingen en andere activiteiten om zo meer te weten te komen over biologische landbouw en de kansen en mogelijkheden ervan voor het eigen bedrijf.

Over de Drempel
"Over de Drempel" sluit aan bij het Plan van Aanpak Biologische Landbouw voor Flevoland en de resultaten van het enquête-onderzoek "to bio or not to bio". Zoals al vermoed werd, laat de enquête duidelijk zien dat er nog veel vooroordelen leven bij agrariers. "Over de Drempel" speelt daar met haar activiteiten op in door vooral contact te zoeken met de Flevolandse agrariërs die aangesloten zijn bij de NLTO, en ook daadwerkelijk met de afdelingen in gesprek te treden.

Centrum Biologische Landbouw
Volgens het Centrum Biologische Landbouw moet er een
bewustwordingsproces op gang gebracht worden bij de Flevolandse landbouw. Het project "Over de Drempel" wordt daarom o.a. ook afgestemd op het LTO- project TOAS waarbij ondernemers worden gestimuleerd serieus na te denken over de toekomst en deze plannen ook uit te werken. Biologische landbouw behoort tot een van de toekomstmogelijkheden.

Kosteloos of laagdrempelig
De meeste activiteiten in het kader van het project zijn kosteloos of laagdrempelig waardoor ze voor iedereen toegankelijk zijn. De eerstvolgende activiteit is op woensdag 19 juni, namelijk een bijzondere bedrijfsexcursie in Biddinghuizen specifiek voor agrarische vrouwen. Meer informatie over deze excursie wordt binnenkort geplaatst in de Flevolandse pers en diverse landbouwbladen.

Contact

Wie meer wil weten kan contact opnemen met het Centrum Biologische Landbouw, telefoon 0320-281 222 of mail naar Centrum Biologische Landbouw.

Deel: ' Provincie Flevoland steunt project 'Over de drempel' '
Lees ook