Provincie Friesland


---

PERSUITNODIGING

voor persconferentie vrijdag 31 januari

PROVINCIE PRESENTEERT NIEUWE TAALNOTA FRIES

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben deze week ingestemd met het concept voor een hernieuwde taalnota Fries. Een presentatie en toelichting op deze nota wordt aanstaande vrijdagochtend (31 januari) gegeven door de gedeputeerde A.J. Mulder, portefeuillehouder Fries. De persconferentie vindt plaats in het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt en begint om 08.00 uur.

Het concept van de taalnota vervangt de uit 1991 daterende kadernota Taalbeleid. Ligt bij deze laatste nota het accent op het creëren van een wettelijk kader voor het gebruik van het Fries, in de nieuwe kadernota ligt het accent op het invoeren van een praktisch taalbeleid. Het richt zich om die reden op een aantal maatschappelijke sectoren: onderwijs, overheid en zorg. Vertegenwoordigers uit de deze sectoren zijn bij de persconferentie aanwezig en krijgen een exemplaar van de taalnota uitgereikt door gedeputeerde Mulder.

De ontwerpnota ligt vanaf 7 februari 6 weken ter inzage bij gemeenten en bibliotheken en via de internetsite van de provincie.

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, telefoon 058 - 2925 735. Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl.

---- --

Deel: ' Provincie Friesland presenteert nieuwe taalnota fries '
Lees ook