Provincie Friesland

Persberichten

Provincie wijst kritiek FMF van de hand

De Provincie Fryslân wijst de ongenuanceerde kritiek van de hand die de Friese Milieu Federatie heeft op haar handhavingsbeleid. Gisteren verscheen een landelijk onderzoeksrapport -gemaakt in opdracht van tien milieuorganisaties- naar het handhavingsbeleid bij verschillende bedrijven. Daaronder zaten ook twee bedrijven uit Fryslân waar de Provincie verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte uitvoering van de verleende milieuvergunning. De FMF stelt in een begeleidend persbericht dat ".... de Provincie zich niet houdt aan de eigen handhavingsstrategie en niet altijd even adequaat optreedt tegen overtredingen.". Die handhaving heeft volgens de Provincie juist wel volgens de handhavingsstrategie plaatsgevonden. De Provincie vindt het verder jammer dat de Milieufederatie haar kritiek baseert op een steekproef van slechts 2 bedrijven op een bestand van ruim 300 bedrijven. De hele kritiek is in feite gebaseerd op het dossier van één bedrijf; het dossier van het andere bedrijf was volgens de Milieufederatie in orde.

Ook de wijze waarop de Milieufederatie met haar kritiek naar buiten komt, wordt betreurd door de Provincie. Want het is voor de Provincie onmogelijk om inhoudelijk op die kritiek in te gaan, omdat de onderliggende argumentatie bij de Provincie nog niet bekend is. Alleen een samenvattend rapport is op dit moment beschikbaar, en daarin ontbreekt die argumentatie.
De Provincie heeft de Friese Milieu Federatie dan ook direct schriftelijk gevraagd de geuite kritiek te onderbouwen.

In het algemeen kan gesteld worden dat de Provincie Fryslân haar toezichtstaak uitoefent volgens een zorgvuldig opgesteld draaiboek, dat bovendien sinds een half jaar ondersteund wordt door een ISO-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem.

Deel: ' Provincie Friesland wijst kritiek FMF van de hand '
Lees ook