Provincie Gelderland


Provincie gaat natuurstroom gebruiken

7 januari 1998

Nr. 99-007

De provincie Gelderland gaat de komende 10 jaar natuurstroom gebruiken. Met de NUON is daar een overeenkomst voor afgesloten. Daarin verplicht de energieleverancier zich met ingang van 1 januari jl. elektrische energie aan de provincie te leveren die met gebruikmaking van wind-, zonne- of waterkracht is opgewekt. Dit jaar zal de provincie hiermee voor de helft in haar stroombehoefte voorzien. Het streven is vanaf het jaar 2000 alleen nog maar natuurstroom te gebruiken.

NUON wil als energieleverancier het gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren. Dat doet het bedrijf onder meer door anderen in de gelegenheid te stellen de opwekking van natuurstroom te bevorderen.
Op haar beurt wil de provincie dit initiatief van de NUON met het oog op de voordelen voor het milieu ondersteunen. Zij betaalt daar een vergoeding voor, waarmee de NUON natuurstroomprojecten (mede)financiert. Dit jaar bedraagt die vergoeding fl. 75.000,--; vanaf volgend jaar is dat fl. 150.000,--.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* het Facilitair Bedrijf, mevrouw P.M. Venderink, tel. (026) 359 89 58, e-mail: p.venderink@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, tel. (026) 359 90 17, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Provincie Gelderland gaat natuurstroom gebruiken '
Lees ook