Provincie Groningen


Groningen, 27 januari 1999, Persbericht nr. 12

Provincie geeft subsidie aan Kunstbende

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de organisatie van De Kunstbende 1999 te subsidiëren met f 7.500,--. Kunstbende is een landelijk project dat jaarlijks wordt georganiseerd voor jongeren tussen de 13 en 19 jaar. Met de bijdrage ondersteunt de provincie de realisatie van de voorronde in de provincie Groningen.

De provincie vindt het belangrijk om jongeren kennis te laten maken met cultuur. Door dit project komen jongeren op een leuke manier in contact met verschillende terreinen van cultuur. De landelijke organisatie kiest ieder jaar een thema waar jongeren op hun eigen manier invulling aan kunnen geven, door bijvoorbeeld een gedicht te maken, te zingen of een video te maken. Het thema van dit jaar is 'IK'.

De voorronde in Groningen wordt georganiseerd door het Kunstencentrum en wordt gehouden op zaterdag 8 mei 1999 in 't Kielzog te Hoogezand. De winnaars van de voorronde doen mee de landelijke finale in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Groningen geeft subsidie aan Kunstbende '
Lees ook