Provincie Groningen


Groningen, 6 mei 1999 Persbericht nr. 101

Provincie Groningen geeft zwemwaterfolder uit

Voor het zwemseizoen 1999 wordt door de provincie Groningen een zwemwaterfolder uitgegeven.
In deze folder worden de plaatsen aangegeven waar verantwoord kan worden gezwommen. De folder vermeldt tevens welke voorzieningen bij de locaties aanwezig zijn.

In Nederland wordt de waterkwaltieit, hygiene en veiligheid van de zwemplaatsen in meren, plassen, Waddenzee en Noordzee gecontroleerd door de provincies. In de provincie Groningen wordt dit uitgevoerd door het Zuiveringsbeheer provincie Groningen. Gedurende het zomerseizoen, van mei tot en met september, vindt regelmatig onderzoek plaats.
Doorgaans is de waterkwaliteit goed. Als blijkt dat er gedurende het seizoen iets met de waterkwaliteit aan de hand is wordt dit ter plaatse en/of via de media bekend gemaakt.

De zwemwaterfolders zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling bestuurscontacten van de provincie Groningen. Tevens is de folder af te halen bij de gemeenten, de VVV's en openbare bibliotheken. Ook via de Groninger website (www.prvgron.nl/) is de folder te raadplegen.

Voor actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling bestuurscontqcten van de provincie Groningen (tel. 050 3164160). In samenwerking met de GGD-en wordt aangaande gezondheidsklachten voorlichting gegeven. Op pagina 725 van teletekst staat vanaf het begin van het seizoen informatie over het zwemmen in oppervlaktewater vermeld.

Tips vor de zwemmer zelf:

* Voor informatie over geschikte zwemlokaties kunt u bij de provincie, gemeente en VVV vragen naar de provinciale zwemfolder
* Let zelf goed op de omstandigheden van het buitenwater omdat de waterkwaliteit snel kan veranderen. Als u twijfels heeft over de kwaliteit, bijvoorbeeld als er drijflagen van algen zijn of als er veel dode vissen of vogels drijven, ga daar dan niet zwemmen, maar zoek een andere lokatie

* Ga niet zwemmen als u last hebt van buikpijn, diarree of overgeven of als u minder weerstand tegen ziekte heeft
* Maak zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige toiletten. Voor watersporters wordt het gebruik van onderwatertoiletten afgeraden
* Gooi geen lege verpakkingen, drinken of etenreten in het water; dit is een voedselbron voor bacterieen. Ook kan het ongedierte aantrekken.

* Ga om veiligheidsredenen niet zwemmen bij bruggen, sluizen en in vaargeulen en kanalen

* Duik nooit in oppervlaktewater waarvan u de diepte niet kent.Deel: ' Provincie Groningen geeft zwemwaterfolder uit - 2732 '
Lees ook