Provincie Groningen


Groningen, 15 februari 1999 Persbericht nr. 30a

Provincie ondertekent samenwerkingsverband met wildbeheereenheden en jachtfonds over beheer van knobbelzwanen

Op vrijdag 12 februari heeft gedeputeerde J. van Dijk een samenwerkingsovereenkomst ondertekent met het Jachtfonds en de Wildbeheereenheden Hunsingo en Mid-Westerkwartier. Doel van deze overeenkomst is de schade aan landbouwgewassen door knobbelzwanen en het afschot van knobbelzwanen te beperken.

Ieder najaar verzamelen knobbelzwanen zich in grote groepen op veelal pas ingezaaid grasland. In veel gevallen leidt dit tot schade voor de betrokken landbouwer. Om voor een schadevergoeding in aanmerking te kunnen komen zijn de landbouwer en de jager verplicht de knobbelzwanen te verjagen.

Als dat onvoldooende lukt bestaat er de mogelijkheid om de knobbelzwanen af te schieten. Hiervoor is een vergunning nodig van de provincie. Bij alle betrokken partijen leidt deze werkwijze, ieder jaar weer, tot ontevredenheid omdat het verjagen en afschieten van knobbbelzwanen weinig effectief lijkt en veel weerstand oproept. Om die reden is er op initiatief van de provincie Groningen door de Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, Vogelbescherming Nederland, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen een experiment gestart om te onderzoeken of er andere methoden zijn waarmee landbouwschade door knobbelzwanen en het afschot van knobbelzwanen kan worden beperkt. Zo zullen landbouwers binnen de werkgebieden van de Wildbeheereenheden Mid-Westerkwartier en Hunsingo de mogelijkheid krijgen een gedoogovereenkomst af te sluiten voor percelen waarop knobbelzwanenen voorkomen. Dit bekent dat op deze percelen de landbouwschade wordt vergoed en de verplichting om knobbelzwanen te verjagen en of af te schieten komt te vervallen. Het experiment wordt gefinancierd door de provincie en het Jachtfonds en uitgevoerd door de Wildbeheereenheden Mid-Westerkwartier en Hunsingo. De Provincie en de Zwanenwerkgroep Avifauna Groningen zullen de resultaten van het experiment gedurende in ieder geval een jaar meten en vastleggen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

Deel: ' Provincie Groningen pakt knobbelzwanen aan '
Lees ook