Provincie Groningen


Groningen, 12 mei 1999 Persbericht nr. 111

Provincie Groningen subsidieert nieuwe-media-activiteiten

Het college van GS heeft besloten een subsidie van ƒ13.500,-- en van ƒ4.700 te verlenen aan respectievelijk Media-GN voor de tentoonstelling BBFN (bye-bye-for-now) en de USVA voor het Open Elektronisch Festival. Het college heeft dit besloten op basis van het advies van de Provinciale Adviesraad Beeldende Kunst (PABK).

Subsidie Media-GN

De tentoonstelling BBFN van Media-GN zal plaatsvinden in september in verschillende locaties in de stad Groningen (o.a. AZG, Grand Theatre, Academiegebouw). Een groot deel van de werken is speciaal voor deze locaties ontwikkeld. De manifestatie zal plaatsvinden in de vorm van installaties, performances en een filmprogramma. Daarnaast zal een aantal kunstenaars een dialoog aangaan met het publiek. De deelnemers aan deze tentoonstelling komen uit diverse disciplines: kunstenaars met een autonoombeeldende achtergrond, fotografen, theatermakers, architectonische en grafische vormgevers. Zij zijn afkomstig uit Nederland, Denemarken, Duitsland en de VS.

GS is van mening dat deze tentoonstelling professioneel georganiseerd is. Het college heeft vertrouwen in de brede publieksgerichtheid van het project en de artistiek-inhoudelijk kwaliteit. Groningen kan via deze manifestatie als "nieuwe-media-stad" naar buiten treden.

Media GN is een Voortgezette opleiding Computergraphics en Nieuwe Media. Het post graduate programma MFA (Masters of Fine Arts) van Media-GN maakt sinds 1995 deel uit van Academie Minerva en is de enige erkende opleiding op dit gebied in Nederland

Subsidie USVA

Het Open Electronisch Festival (voorheen Cyberslag) wordt georganiseerd door Stichting Cyberslag in samenwerking met het Conservatorium, Media-GN en Studium Generale. Het evenement zal plaatsvinden van 4 t/m 6 juni a.s. op diverse locaties (Cultureel Studentencentrum USVA, het Grand Theatre, Vera, het Conservatorium en diverse galeries). Tijdens dit festival is er een internationaal overzicht te zien van actuele zaken en van historische ontwikkelingen op het gebied van elektronische muziek en nieuwe mediakunst. De presentatie zal in de vorm van exposities, performances en een forum zijn. GS vindt dat de kracht van de manifestatie ligt in het feit dat de presentaties op verschillende locaties gestalte zullen krijgen en dat deze locaties bekend zijn bij en bezocht worden door een gevarieerd publiek. Op deze manier kan een breed publiek kennis nemen van nieuwe elektronische muziek en nieuwe media. Het festival kan betekenis hebben voor de uitstraling van de stad en provincie Groningen.Noot aan de pers:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Provincie Groningen subsidieert nieuwe-media-activiteiten '
Lees ook