Provincie Noord-Holland


8 september 1999
Provincie investeert in nieuwbouw van het Stedelijk Museum Alkmaar

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen maximaal 3 miljoen gulden uit het Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) besteden aan de gemeente Alkmaar voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum Alkmaar.

De gemeente Alkmaar is al jaren bezig het Canadaplein in het centrum te ontwikkelen tot een hoogwaardig cultuurplein. Onderdeel van de verdere ontwikkeling van het Canadaplein is de bouw van een nieuw Stedelijk Museum, een nieuwe muziekschool en een nieuwe vestiging van de openbare bibliotheek.
De provinciale bijdrage van maximaal 3 miljoen gulden is bestemd voor de nieuwbouw van het stedelijk Museum Alkmaar. Het totale investeringsbedrag voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum- uitgaande van de bruto oppervlakte van het gehele project- bedraagt ruim 17 miljoen.
Het nieuwe museum is ontworpen door architectenbureau Mecanoo te Delft. Het nieuwe museum wordt drie maal zo groot dan het huidige museum. De totale oppervlakte bedraagt straks 4.000m2. Hierdoor kan bijna de gehele collectie van het museum worden getoond. In het nieuwe gebouw zal de collectie 16e en 17e eeuwse schilderijen, een collectie van internationaal belang, de basis voor de permanente tentoonstelling vormen. Ook wordt er aandacht besteed aan de cultuurhistorie van Kennemerland en de bijzondere weg- en waterbouw in deze regio.
De verwachting is dat mede door de centrale ligging op het Canadaplein het museum zal uitgroeien tot een belangrijke toeristische attractie. Voor het provinciale cultuurbeleid is een goede museumvoorziening van belang voor de instandhouding en verbetering van een goede culturele infrastructuur in deze regio. De heer E. Neef, gedeputeerde zorg, welzijn en cultuur, zal op 15 september 1999 het voorstel van GS bespreken in de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur. Nadat ook de Statencommissie voor Financiën, Strategie en Bedrijven dit voorstel heeft besproken, zal in de begrotingsbehandeling van 8 november 1999 Provinciale Staten het voorstel vaststellen.
___________________________________

Inlichtingen: Rein Kruk, tel. (023) 514 36 16

Deel: ' Provincie investeert in nieuwbouw Stedelijk Museum Alkmaar '
Lees ook