Provincie Utrecht


Persbericht
07 december 1999

PROVINCIE KEURT PLAN ZOGWETERING IN MAARSSEN GOED

De provincie Utrecht heeft het bestemmingsplan Zogwetering van de gemeente Maarssen goedgekeurd. Begin dit jaar gaf de provincie al een 'verklaring van geen bezwaar' af voor de bouw van 169 woningen, die inmiddels begonnen is. Behalve de woningbouw regelt het bestemmingsplan de bestaande activiteiten van de gemeentewerf en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) aan de westkant van de toekomstige woonwijk.

Het bestemmingsplan Zogwetering heeft betrekking op een gebied aan de noordkant van Maarssen-dorp, tussen de Kortelaan, Diependaalsedijk, Machinekade en Zogweteringlaan. Het gebied sluit goed aan op de bestaande bebouwing en is er zelfs grotendeels door omgeven. Ook sluit de nieuwe wijk goed aan op het wegennet. Daardoor is het gebied zeer geschikt voor woningbouw, waar in Maarssen grote behoefte aan bestaat. Er is een lange lijst met gegadigden voor een woning in de Zogwetering.

De gemeentewerf en de rwzi, die aan de rand van de nieuwe wijk gevestigd zijn, vormen geen probleem voor de toekomstige bewoners. Langs de gemeentewerf komt een geluidsscherm van 5,5 meter hoog. De rwzi zal tijdig maatregelen treffen om mogelijke geuroverlast te voorkomen. Een deel van deze maatregelen is al gerealiseerd; de rest volgt vóórdat de eerste woningen bewoond zijn. Zo wordt voldaan aan alle milieunormen, waarmee ook de milieuhygiënische situatie voor bestaande woningen in de omgeving verbetert. (Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Deel: ' Provincie keurt plan Zogwetering in Maarssen goed '
Lees ook