Provincie Limburg

Provincie betreurt besluit Officier van Justitie

Gouverneur B.J.M. baron van Voorst tot Voorst en gedeputeerde H. Evers betreuren het besluit van de Officier van Justitie om geen nader onderzoek in te stellen naar de schending van de geheimhoudingsplicht. In de overwegingen om aangifte te doen heeft nadrukkelijk meegespeeld dat schending van de geheimhoudingsplicht als een ernstig feit wordt beschouwd. Met het doen van aangifte werd dat van de zijde van de Gouverneur, namens het College, nog eens extra onderstreept. Inmiddels zijn de leden van Provinciale Staten schriftelijk op de hoogte gebracht van het besluit van de Officier. Gouverneur Van Voorst tot Voorst respecteert het besluit van de Officier van Justitie en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen.
30-7-2002 11:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Limburg betreurt sepot Officier van Justitie '
Lees ook