Provincie Limburg

Waarderingssubsidie van Fl 7.500 voor tien speeltuinen


45/99

Maastricht, 15 maart 1999

WAARDERINGSSUBSIDIE VAN F 7.500 VOOR TIEN SPEELTUINEN

De eerste tien speeltuinen in Limburg, die voldoen aan de hedendaagse Deltaplan-eisen (nieuwe veiligheidseisen) kunnen rekenen op een waarderingssubsidie van de provincie Limburg van f 7.500. Limburg is de eerste provincie in Nederland die een dergelijke waarderings- subsidie voor speeltuinen instelt.

Als een speeltuin wordt ingericht volgens het 'Deltaplan' van de landelijke overkoepelende organisatie voor speeltuinwerk (NUSO) betekent dit onder meer dat de speeltuin met aanwezige voorzieningen geschikt is voor samenspel tussen gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen, een belangrijke voorwaarde voor integratie van gehandicapte kinderen in de samenleving. Dit sluit aan bij een van de provinciale speerpunten van beleid. Reden voor GS om een provinciale stimulans in te stellen zodat meer van deze speelvoorzieningen worden gerealiseerd in de provincie.

Wil een speeltuin voldoen aan de kwaliteitseisen van het Deltaplan dan wordt een goede samenwerking tussen gemeente en speeltuin gestimuleerd. In een dergelijke samenwerking liggen afspraken vast over investeringskosten. Onderhoud c.q. vernieuwing maken dan onderdeel uit van het gemeentelijk beleid. Het Deltaplan gaat eveneens uit van goede samenwerking en afstemming met welzijnsvoorzieningen. Het bestuur van een speeltuin moet verder een goede afspiegeling vormen van de omgeving en het bestuur zorgt voor een deugdelijke boekhouding.

In Limburg zijn in totaal 110 speeltuinen. Hievan zijn, in verband met nieuwe veiligheidseisen, 80 speeltuinen onderzocht door het NUSO-Limburg. Voor 27 speeltuinen heeft NUSO-Limburg inmiddels een renovatietraject uitgezet. Twee speeltuinen voldoen al aan de nieuwe veiligheidseisen (Miranaburg uit Geleen en de speeltuin te Wessem).

Deel: ' Provincie Limburg geeft waarderingssubsidie aan speeltuinen '
Lees ook