Provincie Limburg

Provincie neemt deel aan Iris-project

Innovatief project reizigersinformatie openbaar vervoer

De Provincie Limburg neemt financieel deel aan een innovatief project IRIS waarin actuele en persoonsgebonden reizigersinformatie wordt aangeboden met behulp van de nieuwste communicatiemiddelen. Tijdens de reis worden gebruikers van het openbaar vervoer via hun mobiele telefoon op de hoogte gehouden over de bus- en treinlijnen en overstapplaatsen die voor de route van belang zijn. Gedeputeerde Staten hebben voor de komende twee jaar een bedrag van 60.000,- beschikbaar gesteld voor het IRIS-project.

IRIS is een samenwerkingsproject waarin de ontwikkeling van systemen voor dynamische reizigersinformatie openbaar vervoer centraal staat. In 1999 zijn TNO en OC Mobility Coaching als initiatiefnemers gestart met het project en inmiddels hebben meer bedrijven aangehaakt. Verschillende instanties en bedrijven zoals het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, diverse provincies, OV Reisinformatie, MOVE, Railinfrabeheer en andere openbaar vervoerbedrijven leveren inmiddels een financiële of personele bijdrage aan het IRIS-project.

Persoonsgebonden reizigersinfo
De nadruk ligt bij IRIS niet zozeer op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar meer op het samenvoegen van bestaande en in de toekomst nog te ontwikkelen technologieën op het gebied van datacommunicatie en positiebepaling. Het uiteindelijke doel van IRIS is om de hele reis met het openbaar vervoer te plannen en te bewaken. Hierbij houdt IRIS rekening met de actuele situatie en de persoonlijke wensen van de reiziger. De reiziger kan onderweg met het IRIS-systeem op het scherm van de mobiele telefoon relevante informatie voor zijn/haar reis aflezen. Voorbeelden zijn het benoemen van overstapplaatsen en welke lijn genomen moet worden.

Op termijn worden er binnen het IRIS-project veel innovatieve mogelijkheden gerealiseerd. Met deze projectdeelname verzekert de Provincie Limburg zich van de kennis en de systemen die bij IRIS gerealiseerd worden.
26-6-2002 10:49

Deel: ' Provincie Limburg neemt deel aan Iris-project '
Lees ook