Provincie Limburg

Provincie ruimt autobanden Meerlo op (034)

Aanstaande woensdag

Woensdag 12 februari start de Provincie Limburg met het laten verwijderen van de 7800 autobanden op een terrein van de Meerlose kunstenaar F. Hermans. Daarmee geeft de Provincie uitvoering aan het besluit van Gedeputeerde Staten van 10 oktober 2002 om een einde te maken aan de illegale opslag.

De werkzaamheden starten rond 08.00 uur en zullen naar verwachting één dag of twee dagen in beslag nemen. De autobanden worden afgevoerd naar een vergunninghouder. Autobanden mogen niet langer dan een jaar opgeslagen blijven liggen. Daarom kunnen GS voor deze partij geen milieuvergunning afgeven. De partij banden in omvang ongeveer 300 m³ ligt inmiddels al langer op het terrein aan de Stendert te Meerlo. Behalve deze partij zijn nog eens 7000 autobanden verwerkt in het kunstwerk Octopus. Daarop heeft dit besluit van GS geen betrekking. 10-2-2003 16:13

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Limburg ruimt autobanden Meerlo op '
Lees ook