Provincie Limburg

Provincie steunt vrijwilligerswerk

De Provincie Limburg wil de komende jaren ruim 465.000,- investeren in het stimuleren van het vrijwilligerswerk. De helft van dat bedrag moet uit rijksmiddelen komen. De Provincie heeft daarvoor een aanvraag bij het rijk ingediend. Dat gebeurt in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk. De subsidie is bedoeld voor het Huis van de Sport, de Telefonische Hulpverlening Limburg en de Stichting Service Medical. Daarnaast heeft de Provincie een aantal vrijwilligersorganisaties een stimuleringssubsidie toegekend van
1.250,-.


De subsidie voor het Huis van de Sport richt zich op het werven en behoud van vrijwilligers en op het bevorderen van de deskundigheid. Het vrijwilligerswerk in de sport staat onder grote druk. Steeds minder mensen zijn bereid om vrije tijd te investeren in verenigingswerk. Daarnaast worden de eisen die aan vrijwilligers gesteld worden steeds hoger. De totale projectkosten tot 2004 voor het Huis van de Sport worden begroot op bijna 230.000,-.

De Stichting Telefonische Hulpdienst Limburg (STHL) bestaat uit de SOS Telefonische Hulpdiensten voor volwassenen, de Kindertelefoon Limburg en de e-mailservice SOShulp Limburg. De STHL wil met het project 'Verzilvering vrijwilligerswerk' onder meer haar trainingen certificeren het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken voor groepen die hier (nog) niet voor gemotiveerd zijn. Tevens wordt hiermee de kwaliteit van het vrijwilligers verder bevorderd. Op termijn kunnen de opgedane ervaringen ook worden gebruikt voor soortgelijke vrijwilligersorganisaties. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Fontys Hogeschool. De totale kosten voor het project, met een looptijd van drie jaar, bedragen 88.000,-.

De Stichting Service Medical (SSM) wil haar 125 (professionele) vrijwilligers bijscholen. Daarnaast wil de stichting de vrijwilligers begeleiden door het aanstellen van een part time administrateur. Service Medical houdt zich bezig met sportmedische hulpverlening bij grootschalige sportevenementen. De kosten bedragen tot en met 2004 in totaal 90.000,-.

Verder heeft de Provincie Limburg uit het provinciale budget voor stimulering van het Limburgs vrijwilligerswerk ( 450.000,-) de eerste tranche van achttien stimuleringssubsidies van elk 1.250,- ter beschikking gesteld aan verenigingen en organisaties (zie bijlage).

BIJLAGE STIMULERINGSRELING VRIJWILLERSWERK
Harmonie Concordia Berg en Terblijt Bijzondere concerten Fanfare & Drumband Eendracht Siebengewald Deelname concours Cecilia Stichting Helden Jubileumrevue
Cecilia Stichting Helden Meespeelconcerten
Sint Sebastianusgilde Arcen Volksfeest jubileum Volleybalclub Velden Jeugdkamp
Swift Atletiek Roermond Scholierenloop
Theresiakapel St. Joost Heroprichting
Welzijnswerk voor Ouderen Bocholtz/Simpelveld Computerhome De Zonnebloem Limburg Themabijeenkomsten
De Zonnebloem Limburg Deskundigheidsbevordering Etappeplaats Buchten Buchten Olympia's Ronde
Gemeenschapshuis Leveroy Inrichting
Gemeenschapshuis Leveroy Oorlogsgedenkteken
Gilde Westelijke Mijnstreek Sittard Project doven en slechthorenden Dhr. A. Vissers Lomm Realisatie speeltuin
Jong Nederland Hegelsom Diverse activiteiten
Ziekendienst Hulsberg Diverse activiteiten
3-7-2002 11:23

Deel: ' Provincie Limburg steunt vrijwilligerswerk '
Lees ook