Gemeente Baarle-Nassau

Provincie Noord-Brabant steunt slachtoffers Turkije.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zullen Provinciale Staten voorstellen 100.000 gulden over te maken op giro 797 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Met de schenking wil het provinciebestuur haar zorg en betrokkenheid kenbaar maken met al diegenen die op enige manier slachtoffer zijn geworden van de gevolgen van deze natuurramp.

Deel: ' Provincie Noord-Brabant steunt slachtoffers Turkije '
Lees ook