Vereniging Milieudefensie

Provincie Noord- Holland beslist over toekomst Naardermeer en Gein: Milieudefensie bouwt nestje op provinciehuis

Amsterdam, 17 februari 2003 --- Milieudefensie heeft een vogelnest gebouwd op het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. In het nest zit van 10.00 tot 12.00 uur het vogelechtpaar dat zondag uit het Naardermeer een protestwandeling maakte. Het verdreven vogelechtpaar keert zich tegen de aanleg van de A6/A9. Tegelijkertijd krijgen Statenleden eieren aangeboden met de stemwaarschuwing 'Stem tegen de A6/A9'. Het aanwezige publiek kan met een verrekijker naar de vogels kijken. Milieudefensie vraagt de provincie vandaag te kiezen vóór de bescherming van natuur en landschap in het Gein en Naardermeer en tegen de plannen voor de aanleg van de A6/A9 in het streekplan Noord- Holland-Zuid te stemmen.

De Provincie Noord-Holland beslist vandaag over het streekplan Noord- Holland-Zuid. Daarin is ook een passage opgenomen over de mogelijke aanleg van de A6/A9, wat de aanleg van deze nieuwe snelweg tussen Noord-Holland en Flevoland mogelijk maakt. Het leefgebied van vele vogels én het recreatiegebied van mensen (het Gein, Naarder- en IJmeer, Ouderkerkerplas en de Hoge Dijk) staan op het spel. Milieudefensie pleit voor een betere bescherming van deze natuur- en recreatiegebieden. Volgens de milieuorganisatie is het niet nodig de A6/A9 aan te leggen, wanneer het openbaar vervoer in de regio wordt verbeterd en de bestaande wegen tussen Noord-Holland en Flevoland beter worden benut. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van carpoolen en het invoeren van rekeningrijden. Uiteindelijk zal het Rijk het laatste woord hebben over de aanleg van dit nieuwe stuk snelweg. De provincie maakt de aanleg mogelijk als zij vandaag haar streekplan goedkeurt.

Provinciale Statenverkiezingen Deze actie is een onderdeel van de verkiezingscampagne 'Uw stem kan natuur en landschap aantasten. Stem voor het milieu in uw provincie'. Vera Dalm, directeur Milieudefensie: 'Het provinciebestuur neemt belangrijke besluiten over onze leefomgeving: waar wel of niet gebouwd mag worden en waar natuur en landschap wel of niet behouden blijven. Wij wijzen kiezers er op dat hun stem op dinsdag 11 maart ernstige schade kan toebrengen aan natuur en landschap in hun provincie. Maar dat het natuurlijk ook anders kan.'

Milieudefensie richt zich op concrete bedreigingen voor natuur en landschap in alle twaalf provincies. 'We geven de kiezers argumenten in handen om natuur en landschap een stem te geven', aldus Dalm. Met activiteiten, posters, radiospot, informatiebladen en een website, geeft Milieudefensie informatie over standpunten van provinciale politieke partijen over specifieke bouwplannen in de twaalf provincies.

Deel: ' Provincie Noord- Holland beslist over toekomst Naardermeer en Gein '
Lees ook