Provincie Overijssel

Provincie schenkt jeugd boek en voorstelling

Gedeputeerde Kristen heeft vandaag het unieke Overijsselse boekgeschenk ?Atalanta? uitgereikt. Overijssels snelste vrouw op de lange afstand van vorig jaar, Ingrid Prigge, nam het eerste exemplaar in ontvangst in het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo.

Het Overijsselse boekgeschenk is geschreven door de huisschrijver van Toneelgroep Oostpool, Peer Wittenbols. Wittenbols heeft als toneelschrijver en dichter een indrukwekkend en omvangrijk oeuvre opgebouwd, dat met vele prijzen en nominaties is bekroond.

Mythe
Het is inmiddels het derde jaar dat de provincie een boekwerk uitgeeft voor middelbare scholieren. Het geschenk van dit jaar is geschreven in de vorm van een script en gaat over de mythe van Atalanta. Naast het verhaal ?Atalanta? doen Gedeputeerde Staten van Overijssel de jongeren in de provincie ook nog de voorstelling cadeau, waarmee de mythe van Atalanta daadwerkelijk tot leven komt.

Het enige Oost-Nederlandse toneelgezelschap ?Oostpool? reist in april, in een tot theatertje omgebouwde trailer, langs de Overijsselse middelbare scholen. De regie is in handen van Arie de Mol, regisseur van ELS Inc. De acteurs zijn studenten aan de toneelschool in Arnhem.

Het Overijsselse boekgeschenk moet de plaats van literatuur in Overijssel versterken en de jonge inwoners van Overijssel stimuleren kennis te maken met literatuur en toneel. Daarnaast vormt het Overijsselse boek een goede ondersteuning van het provinciale beleid, waarbij Gedeputeerde Staten de positie van onder andere allochtonen (?De Koffer? in 2001 door Kader Abdolah), vrouwen (?Vervenersverdriet? in 2002 door Wilja Jurg) en amateurtheaterverenigingen (boekgeschenk 2003) in Overijssel willen belichten en hun een blijk van waardering geven. Bovendien is het de bedoeling dat het begrip tussen cultuur en publiek wordt vergroot.

Om deze reden heeft de provincie besloten om ook dit jaar weer alle Overijsselse leerlingen van 3 vmbo, 4 havo en 5 vwo en daarnaast de amateurtheaterverenigingen in de provincie een exemplaar van het boek te geven.

Blind date

De uitgave van het boek ?Atalanta? sluit aan bij het provinciale programma cultuurbereik, dat de titel ?Blind date in Overijssel? heeft meegekregen. Met dit actieprogramma wil de provincie het publiek en de culturele instellingen verleiden. Als relatiebemiddelaar koppelt de provincie mensen - jong, oud, allochtoon en autochtoon - aan voor hen onalledaagse vormen van kunst en cultuur. Dit alles moet leiden tot verrassende samenwerking en uitwisseling tussen verschillende cultuurdisciplines en organisaties en de inwoners van Overijssel.

Deel: ' Provincie Overijssel schenkt jeugd boek en voorstelling '
Lees ook