Provincie Overijssel

Zwolle, 24 september 1999

PROVINCIE OVERIJSSEL SLUIT HOLLAND COMPOST

Medewerkers van de provincie Overijssel hebben vanmorgen vroeg het bedrijf Holland Compost te Steenwijk gesloten. Eerder deze week wees de Raad van State het verzoek van het composteerbedrijf om een voorlopige voorziening af. De provincie heeft daarop besloten om bestuursdwang toe te passen en het bedrijf per direct te sluiten.

Vanmorgen om 08.30 uur is de eigenaren van Holland Compost formeel bestuursdwang aangezegd. Medewerkers van de provincie hebben vervolgens foto's en video-opnamen gemaakt van het bedrijfsterrein. Ook is de totale hoeveelheid nog aanwezige compost ingemeten en zijn monsters genomen. Direct na de schouw van het terrein is het terrein met een ketting afgesloten en verzegeld. Het is de bedoeling om nu op de kortst mogelijke termijn te beginnen met de daadwerkelijke ontruiming van het terrein. Dit gaat gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf.
Het bedrijf Holland Compost overtreedt al een groot aantal jaren stelselmatig de milieuregels. Er is sprake van stankoverlast voor de omgeving, er wordt teveel compost opgeslagen, er is geen deugdelijke milieuopslag, het gebouw voldoet niet aan de eisen, de vloeren lekken. De provincie heeft de afgelopen jaren alle juridische mogelijkheden ingezet om het bedrijf te dwingen om aan de gestelde milieueisen te voldoen. Holland Compost heeft stelselmatig geweigerd om aan deze verzoeken gehoor te geven. De provincie Overijssel werd hierdoor gedwongen om tot sluiting van het bedrijf over te gaan.

Nadere informatie:
team Communicatie, Toon Schuiling, telefoon 038 425 23 12 mobiel: 06 53 37 58 92

99/164

Deel: ' Provincie Overijssel sluit Holland Compost '
Lees ook