Provincie Overijssel

Provincie Overijssel start traineeproject voor jonge academici

Zwolle, 31 mei 1999

PROVINCIE OVERIJSSEL START TRAINEEPROJECT VOOR JONGE ACADEMICI

De provincie Overijssel start per 1 september 1999 met een traineeproject voor tien jonge academici. Het project biedt jonge academici de kans om ervaring op te doen op verschillende beleidsterreinen binnen de provincie. Het project wordt begeleid door een grootscheepse publiciteitscampagne.

De trainees komen voor een periode van twee jaar in dienst van de provincie. In die periode worden ze op drie verschillende projecten/functies gezet bij drie verschillende afdelingen. Ook nemen de trainees deel aan een speciaal opleidings- en begeleidingsprogramma. Ze worden tijdens het hele project bijgestaan door een persoonlijke mentor. Verwacht wordt dat de trainees na verloop van tijd instromen op interessante vacatures binnen de provincie.

Academici die na 1 januari 1998 zijn afgestudeerd of vóór 1 september
1999 afstuderen, komen in aanmerking voor het traineeproject. Belangrijk daarbij is dat ze een brede belangstelling hebben voor openbaar bestuur, maatschappelijke vraagstukken en voor de rol van de provincie daarin. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de infobalie P&O van de provincie voor een informatiepakket, telefoon: 038 - 425 13 33.

Meer informatie over dit persbericht is te verkrijgen bij het team Communicatie,
Toon Schuiling, telefoon 038-4252312

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Overijssel start traineeproject jonge academici '
Lees ook