Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provincie steunt aankop van 3,5 ha in Groenhovebos Torhout

Brugge, 7 januari 1999
Nr. 002

PROVINCIE STEUNT AANKOOP VAN 3,5 HA IN GROENHOVEBOS (TORHOUT)

De Bestendige Deputatie verleende een subsidie van 175.030 Bef aan het gemeentebestuur van Torhout voor de aankoop van een waardevol stuk natuur in Groenhovebos.

Deze aankoop kadert in de realisatie van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van Torhout . De gemeente wil hiermee een waardevolle vegetatie veilig stellen. De percelen zijn aangeduid als natuurgebied op het gewestplan en hebben een oppervlakte van ongeveer 3,5 ha.

Om tegemoet te komen aan de vraag van jeugdverenigingen naar speelmogelijkheden in het bos wil het gemeentebestuur het minst kwetsbare deel openstellen als speelbos.
Daarom heeft de Bestendige Deputatie een voorwaarde verbonden aan de subsidie : de precieze aanduiding en inrichting van een speelbos moet gebeuren in overleg met de provincie en met de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap. Op die manier zal de natuur optimaal beschermd kunnen worden terwijl er toch kan gespeeld worden in het bos.

De subsidie van 175.000 Bef kadert in het provinciaal reglement voor de betoelaging van aankoop van natuurgebieden door lokale besturen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie steunt aankoop 3,5 ha in Groenhovebos (Torhout) '
Lees ook