Provincie FlevolandProvincie steunt recreatieve voorzieningen in Almere

De provincie Flevoland betaalt 174.000 euro mee aan de recreatieve infrastructuur van Almere. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om dit bedrag vanuit het Europese programma beschikbaar te stellen.

In het toeristisch recreatief beleidsplan Almere Waterstad dat in 1996 door de gemeenteraad van Almere is vastgesteld, zijn drie projecten opgenomen die nu dankzij een Europese bijdrage tot uitvoering kunnen komen. Aan de Oostvaardersdijk worden twee nieuwe afmeermogelijkheden gecreëerd. In Pampushaven wordt een aanlegsteiger gemaakt, met vooralsnog 12 parkeerplaatsen. Deze aanlegsteiger wordt vanaf de kant voorzien van een 23 meter lange loopbrug. Meer naar het midden van de Oostvaardersdijk wordt een surfvoorziening aangelegd, tussen twee bestaande strekdammen. Ook bij deze voorziening komen 12
parkeerplaatsen.

Het tweede deelproject is de aanleg van een trailerhelling aan de Gooimeerdijk. De trailerhelling is gesitueerd ca. 100 meter ten westen van de T-kruising Havendreef-Gooimeerdijk. Autos met een aanhanger kunnen via een afrit tot bij het water rijden. Buitendijks is parkeerruimte voor 10 autos met trailer en langs de Gooimeerdijk worden nog eens 10 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Het derde, inmiddels gerealiseerde, project is de ontwikkeling van het Almerepad. Door de Stichting Wandelplatform is een wandeltracé uitgezet dat in beide richtingen is te lopen. Er is veel werk gestoken in het goed begaanbaar maken van de route en het wegnemen van fysieke knooppunten. De route bestaat uit 12 op elkaar aansluitende dagwandelingen variërend van 5 tot 15 kilometer.

Deel: ' Provincie steunt recreatieve voorzieningen in Almere '
Lees ook