Provincie Noord-Holland

PERSBERICHT

Schriftelijke vragen statenfractie PvdA Noord-Holland beantwoord Provincie tegen Action en Vomar Zwaagdijk-Oost

De provincie Noord-Holland betreurt de verstiging van een Action winkel en een Vomar supermarkt in Zwaagdijk-Oost, gemeente Wervershoof. Omdat het bouwplan echter past binnen het vigerende bestemmingsplan, heeft de provincie geen instrumenten om de komst van beide winkels tegen te houden. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA.

De gemeente wil in Zwaagdijk-Oost een grote Action winkel en een Vomar supermarkt toestaan. De beoogde locatie bevindt zich midden in het landelijk gebied. De PvdA maakt zich zorgen over de trend dat er buiten de steden steeds vaker shopping malls en weidewinkels worden gebouwd. Deze shopping malls vormen vaak een bedreiging voor bestaande winkelgebieden in de binnensteden. Ook in de provinciale detailhandelsnota is vastgelegd dat weidewinkels geweerd moeten worden.

PvdA-statenlid Ed Wagemaker: "Om de leefbaarheid en werkgelegenheid in de binnensteden op peil te houden is het van groot belang dat de winkels daar kunnen voortbestaan. Een trek van winkels naar de randen van de steden of zelfs naar het landelijk gebied is wat ons betreft een ongewenste ontwikkeling. Dit vormt niet alleen een aantasting van het landschap, maar gaat ook ten koste van de leefbaarheid en de stedelijke economie".

Gedeputeerde Staten zijn het eens met deze stelling van de PvdA, maar hebben geen instrumenten de beide winkels tegen te houden. Om dergelijke ontwikkelingen in de toekomst wel te kunnen voorkomen is in 2009 een nieuw provinciaal detailhandelsbeleid vastgesteld. Ook in de Structuurvisie zullen hier regels voor worden opgesteld. Bestemmingsplannen zullen daar in de toekomst aan moeten voldoen.

De PvdA hoopt dat de gemeente Wervershoof toch nog afziet van de komst van beide winkels. Wagemaker: "Eigenlijk zou de gemeenteraad van Wervershoof, misschien tegen beter weten in, het voorstel van het Wervershover college over moeten nemen en het besluit terug moeten draaien. Het lijkt mij heel lastig, maar uiteindelijk toch zeer verstandig, zeker op langere termijn."


*** EINDE PERSBERICHT ***

Deel: ' Provincie tegen Action en Vomar Zwaagdijk-Oost '


Lees ook