Provincie Utrecht


Persbericht
09 februari 1999

PROVINCIE BRENGT SUBSIDIEWIJZER UIT

Organisaties en instellingen in de provincie Utrecht, maar ook gemeenten of particulieren kunnen op allerlei terreinen in aanmerking komen voor provinciale subsidie. Met de uitgave van beknopte, overzichtelijke jaarlijkse "Subsidiewijzer" wordt het een stuk makkelijker om na te gaan of en zo ja onder welke voorwaarden er kans op subsidie bestaat.
Of het nu gaat om subsidieregelingen op het gebied van natuur en landschap of op de terreinen van zorg en cultuur, als de provincie een regeling heeft, dan is hij nu in één oogopslag terug te vinden via de inhoudsopgave in de brochure. Vervolgens is per subisidie aangegeven wie in aanmerking kan komen voor een eventuele bijdrage, welke regels er daarbij gelden en bij welke ambtenaar meer informatie te verkrijgen is. Ook is steeds vermeld hoeveel geld de provincie in elke subsidiepot dit jaar beschikbaar heeft. Het is de bedoeling dat de subsidiewijzer een jaarlijkse uitgave wordt.
Deze nieuwe service aan de burgers zal binnenkort ook via Internet te verkrijgen zijn. De subisidiewijzer komt in elke openbare bibliotheek en in elk gemeentehuis in de provincie ter inzage te liggen. Een exemplaar kan ook aangevraagd worden bij de afdeling Concerncommunicatie van de provincie: 030 - 2582111. (Voor informatie: Walter Sans )
actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 34)

Deel: ' Provincie Utrecht brengt subsidiewijzer uit '
Lees ook