Provincie Utrecht


Persbericht
12 januari 1999

PROVINCIE DRAAGT OPNIEUW BIJ AAN HERSTEL LEGAKKERS

GS heeft, onder voorbehoud van een positief advies van de commissie Ruimte en Groen, opnieuw besloten een bijdrage toe te kennen voor het herstel van legakkers in de Vinkeveense plassen. Het gaat om een bedrag van 123.000 gulden. In oktober 1998 was al een bijdrage van 200.000 gulden aan het recreatieschap Vinkeveense Plassen toegezegd. De legakkers zijn een overblijfsel van de verveningsvorm van het veenontginningslandschap in het plassengebeid.

Het gaat om in totaal zes legakkers met een totale lengte van circa 1500 meter in het noord-oosten van het plassengebied langs de Vinkekade. Deze zijn door een particulier aangekocht, die hiervoor een herstelplan heeft laten opstellen.

De eigenaar wil met de uitvoering van het herstelplan de ecologische en landschappelijke waarde van het legakkergebied herstellen en de bestaande boom- en struikbeplanting handhaven. Door de afschermende functie van de legakkers ontstaan er oever- en watervegataties die van belang zijn voor onder andere watervogels en vissen.

De provincie draagt 20% van de geraamde kosten, die in totaal op 616.000 gulden zijn begroot, bij aan het herstel van de legakkkers.

De bijdrage van de provincie komt overeen met door de eigenaar gedane aanvraag.
(Voor informatie: Frank Santman, actueel@prvutr.nl, 030 - 258 33 25)

Zoekwoorden:

Deel: ' Provincie Utrecht draagt opnieuw bij aan herstel legakkers '
Lees ook