Provincie Utrecht


Persbericht
30 november 1999

PROVINCIE KEURT PLAN VOOR RECLAMEMAST AF

De provincie Utrecht geeft nog geen toestemming voor plaatsing van een reclamemast van verzekeringsmaatschappij Levob. De bijna 20 meter hoge mast zou komen te staan langs de A28 in de gemeente Leusden, bij de afrit naar de Randweg. De provincie vindt de locatie ongeschikt, omdat deze is aangeduid als een groene geledingszone. Dit is een groene buffer tussen Leusden en Amersfoort, waar de provincie veel waarde aan hecht. Bovendien zou de mast te ver komen te staan van het kantoorpand van Levob.

De gemeente Leusden en Levob waren overeengekomen dat de reclamemast er wél mocht komen. Toen Levob zich enkele jaren geleden op bedrijventerrein De Horst in Leusden vestigde, beloofde de gemeente zich in te spannen om de mast planologisch mogelijk te maken. Hiervoor moet de provincie echter een verklaring van geen bezwaar afgeven. Dit gebeurt alleen als het plan past binnen het provinciale Streekplan.

Het provinciale beleid is duidelijk: reclamemasten zijn slechts toegestaan op bedrijventerreinen. Bovendien moet zon mast objectgebonden zijn. Dat betekent dat er uitsluitend reclame mag worden gemaakt voor bedrijven die op dezelfde plek gevestigd zijn. Omdat Levob gevestigd is op bedrijventerrein De Horst en de mast in landelijk gebied langs de A28 zou komen, wordt aan geen van beide voorwaarden voldaan.

Een eerste (informeel) verzoek van de gemeente werd in 1996 al door de provincie afgewezen. Vervolgens pasten Levob en de gemeente hun plannen aan. De beoogde locatie werd iets opgeschoven en het ontwerp van de mast iets kunstzinniger gemaakt. Voor de provincie maakt dit echter geen verschil.

Nog steeds zou de mast komen in de groene buffer tussen Amersfoort en Leusden, wederom op een niet-objectgebonden locatie. De kunstzinnige vormgeving doet hierbij niet ter zake. Daarom heeft de provincie het verzoek opnieuw afgewezen.

De gemeente Leusden en Levob zullen nu nader overleg moeten voeren om een geschikte locatie te vinden. Daarna kunnen zij de provincie opnieuw om een verklaring van geen bezwaar vragen. (Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Terug

Deel: ' Provincie Utrecht keurt plan voor reclamemast in Leusden af '
Lees ook