Provincie Utrecht


Persbericht
21 september 1999

PROVINCIE KEURT PLAN WINKELPOLDER GOED

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het bestemmingsplan Winkelpolder van de gemeente De Ronde Venen goedgekeurd. Daarmee kunnen ten noordoosten van de Vinkeveense plassen dagrecreatie, natuurontwikkeling en 220 recreatiewoningen worden gerealiseerd.

Eind vorig jaar had de provincie al een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de dagrecreatie. Daarom kon langs de plassen afgelopen zomer al worden gerecreëerd. Behalve een parkeerterrein, een strandje en zwemgelegenheid, komt er een brug naar een eiland, en een veerpontje naar een volgend eiland.

Voor de recreatiewoningen gaf de provincie eind juni een verklaring van geen bezwaar. Inmiddels heeft de gemeente ook al een bouwvergunning verstrekt. De bouw kan dus starten. Permanente bewoning van de recreatiewoningen is niet toegestaan.

De Winkelpolder ligt tussen de Vinkeveense plassen en de A2, iets ten zuiden van Abcoude. Het bestemmingsplan heeft een lange voorgeschiedenis. Een eerder plan, dat voorzag in een aantal permanent bewoonbare woningen, riep zoveel weerstand op, dat de gemeente er uiteindelijk van afzag. Het huidige plan staat alleen recreatie en natuurontwikkeling toe, en is daarom geheel in overeenstemming met het provinciale Streekplan. (Voor informatie: Christiaan Bonebakker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Terug

Deel: ' Provincie Utrecht keurt plan Winkelpolder goed '
Lees ook