Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie ondersteunt Utrechtse musea

18-3-2003
De provincie helpt Utrechtse musea met verbetering van de collectie en publieksgerichte acties, zoals vernieuwing van de vaste presentatie. Dit jaar trekt de provincie Utrecht hiervoor in totaal 123.000 uit. Uit dit budget kunnen dit voorjaar musea in drie Utrechtse gemeenten rekenen op provinciale ondersteuning.

Bunschoten-Spakenburg
Deze gemeente beschikt over een uitgebreide antieke verzameling die grotendeels in bruikleen is gegeven aan het Spakenburgs Museum 't Vurhuus. Enkele voorwerpen zijn dringend aan restauratie toe, waaronder een bijzonder vaandel van de gemeentelijke Burgerwacht uit 1918 en een drenkelingenbaar - uniek voor dit land - die werd gebruikt om slachtoffers van de verdrinkingsdood van de oude haven naar de begraafplaats te brengen. Met een bijdrage van 6000,- neemt de provincie een flink deel van de restauratiekosten voor haar rekening.

IJsselstein
In maart '03 is het Stadsmuseum van deze Utrechtse gemeente begonnen met een uitgebreide verbouwing. Hoewel bescheiden van omvang trekt dit museum relatief veel bezoekers (14.500 in het afgelopen jaar), evenveel als het grote Slot Zuylen in Maarssen. De bedoeling is om met een meer dynamische presentatievorm uit te groeien tot een regionaal museum voor Zuid-West Utrecht. Daarbij zal het museum aandacht besteden aan nieuwe thema's zoals 'Panorama Rivierenland' en worden bijzondere bodemvondsten getoond uit de IJzertijd die o.a. zijn gehaald uit het Provinciaal Archeologisch Depot. Wandelend door een Middeleeuwse straat maken de bezoekers verder kennis met het dagelijks leven in deze periode. GS willen dit plan voor herinrichting ondersteunen met een bijdrage van 15.000,-

Utrecht
Het Centraal Museum te Utrecht organiseert momenteel een manifestatie over beeldcultuur en lifestyle. Deze expositie valt uiteen in een drieluik: Ideaal Wonen - gewijd aan het werk van de Utrechtse architect Rietveld - Het Ideale Vrouwbeeld - een artistieke visie op de vrouwelijke verleiding door de jaren heen - en NEO! - de invloed vanuit het buitenland op de Nederlandse levensstijl. De gehele manifestatie wordt in januari 2004 afgesloten. Voor de realisatie van dat laatste onderdeel uit deze reeks stelt de provincie Utrecht 12.000,- beschikbaar.

Procedure
De Statencommissie Cultuur en Economie adviseert op 31 maart over de voorgestelde steun aan het Stadsmuseum te IJsselstein

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030-258 31 96 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse musea '
Lees ook